Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

SEPA

Single Euro Payments Area (SEPA) je oblasť, v ktorej budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Vznikom SEPA sa umožní klientom bánk uskutočniť bezhotovostné platby v eurách na akomkoľvek mieste v eurozóne z jedného bankového účtu pomocou jednotného súboru platobných nástrojov. Všetky retailové platby v eurách sa tak stanú domácimi platbami v rámci eurozóny, medzi domácimi a cezhraničnými platbami nebude žiadny rozdiel.
Nové platobné nástroje, ktoré bude bankový sektor ponúkať svojim zákazníkom, budú vychádzať z nového súboru pravidiel, postupov a štandardov pre platby v eurách. Boli vytvorené dve nové platobné schémy – pre SEPA úhrady a SEPA inkasá a rámec pre SEPA platobné karty. Platobné nástroje, ktoré sa v súčasnosti používajú v jednotlivých krajinách,  postupne do konca roka 2010 budú nahradené platobnými nástrojmi SEPA založenými na týchto spoločných schémach, a to  v rámci SEPA krajín.

SBA reprezentuje členské banky v Európskej platobnej rade (EPC) od 1. januára 2005. EPC je inštitúcia, ktorá vyvija a riadi projekt SEPA na európskej úrovni. SBA sa zúčastňuje zasadnutí najvyššieho rozhodovacieho orgánu EPC - Zhromaždenia EPC. Má vlastného zástupcu v Scheme Management Forum pri EPC, ktoré koordinuje zavedenie SEPA v národných bankových komunitách.

SEPA úhrady sú uvedené ako prvé  na trh platobných služieb od 28.1.2008 prostredníctvom EPC. Žiadosť o pristúpenie do tejto schémy (SEPA Credit Transfer Scheme) je možné podať cez SBA, ktorá predstavuje aj administratívne kontaktné miesto, t.j. National Adherence Support Organisation  pre podanie žiadostí, tzv. Adherence Pack. Dokumenty Adherence Pack je možné získať z portálu EPC: a sú k dispozicii aj ako dokumenty na stiahnutie : 1. Adherence Agreement 2. Schedule 3. Legal Opinion. Otázky na NASO je možné zaslať na e-mailovú adresu: .

Aktuálny zoznam všetkých účastníkov schémy pre SEPA úhrady : SEPA Credit Transfer Scheme  je sprístupnený na stránkach EPC:   Register účastníkov je pravidelne aktualizovaný prvý pondelok každý mesiac. Niekoľko bánk pôsobobiacich na Slovensku sa stali účastníkmi  schémy už od 28.1.2008 a ďalšie  budú pripojené postupne každý mesiac počnúc 3.3.2008.

Viac informácií o SEPA 

Aktuality

 

Aktualizácia národného štandardu XML výpisov 02.03.2018

SEPA - Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch viac...

Štandard pre elektronickú fakturáciu 16.11.2016

SEPA - Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty schválila štandard pre elektronickú fakturáciu, ktorý popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva viac...

SEPA: Aktualizácia národného štandardu XML výpisov 01.07.2016

SEPA - Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. Verzia 2.4 bude platná od 1.3.2017. viac...

Všetky aktuality