Daniela Gilányi vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Začínala ako novinárka a následne svoje skúsenosti v oblasti PR a komunikácie rozvíjala v komunikačných agentúrach, kde bola zodpovedná za externú komunikáciu, internú komunikáciu a Public Affairs vybraných spoločností z bankového aj nebankového sektora. Súčasťou tímu Slovenskej bankovej asociácie je od roku 2022 a je zodpovedná za externú a internú komunikáciu a zastrešuje oblasť finančného vzdelávania.