Eva Horváthová vyštudovala odbor bankovníctvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Praktické skúsenosti nadobudla počas niekoľkoročného pôsobenia v komerčnej banke. Od roku 2008 zastrešuje oblasť platobných služieb v Slovenskej bankovej asociácii. Spolupracuje s Komisiou pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty a Komisiou pre platobné karty. Podieľala sa na projekte zavedenia eura a prechodu na systém SEPA. V súčasnosti vedie projekt PSD2.