Iveta Orbánová ukončila Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bankovú prax získala počas pôsobenia v rôznych komerčných bankách. V Slovenskej bankovej asociácii sa najprv venovala problematike platobného styku a neskôr sa zaoberala aj problematikou zavedenia spoločnej meny euro a implementáciou systému SEPA. V súčasnosti spolupracuje s Komisiou pre bankové účtovníctvo a s Komisiou pre oblasť daní. Podieľa sa na projektoch súvisiacich najmä sa agendou bankových daní a zamedzením daňových únikov v bankovom prostredí.