Marcel Laznia absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde pôsobil aj ako pedagóg. V Slovenskej bankovej asociácii pracuje od roku 2006 ako analytik so zameraním na slovenský bankový trh. V minulosti spolupracoval s Komisiou pre bankovú reguláciu a podieľal sa napríklad na prieskume finančnej gramotnosti. V súčasnosti spolupracuje aj na projekte PSD2.