Mária Brezovská absolvovala právnickú fakultu na Trnavskej univerzite. V Slovenskej bankovej asociácii pracuje od roku 2013, najprv sa venovala mimosúdnemu riešeniu sporov, v súčasnosti spolupracuje s Komisiou pre právne a podnikateľské prostredie. Podieľa sa na projektoch súvisiacich s právnou agendou SBA, v súčasnosti napríklad na projekte Elektronická komunikácia a Kódex správania.