Martin Gajdoš absolvoval právnickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil v advokátskej kancelárii najmä v oblasti občianskeho a obchodného práva. V Slovenskej bankovej asociácii pracuje od roku 2012 ako právnik, aktuálne je zástupcom výkonnej riaditeľky. Vedie Komisiu pre právne a podnikateľské prostredie a Komisiu pre ľudské zdroje. Spolupracuje na projektoch Elektronická komunikácia, SBA Educa, Kódex ochrany osobných údajov.