Monika Bodnár je absolventkou Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako projektový manažér v komerčnej spoločnosti v oblasti IT consultingu. V Slovenskej bankovej asociácii pracuje od januára 2019. Venuje sa oblasti kybernetickej bezpečnosti, podvodov vo finančných inštitúciách a boju proti praniu špinavých peňazí. Zastrešuje činnosť Komisie pre bezpečnosť informačných technológií a taktiež Komisie pre AML a Compliance spolu s ich pracovnými skupinami.