Peter Trúchly je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na svojej alma mater pôsobil dlhé roky ako pedagóg v rámci katedry bankovníctva a medzinárodných financií. V Slovenskej bankovej asociácii pracuje od roku 2007. Venuje sa problematike bankovej regulácie a finančným trhom. Zastrešuje činnosť Komisie pre bankovú reguláciu a Komisie pre finančné trhy spolu s ich pracovnými skupinami.