Petra Stiasná ukončila inžinierske štúdium na fakulte sociálno-ekonomických vzťahov v obore ľudské zdroje a personálny manažment na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. V Slovenskej bankovej asociácii pôsobí od roku 2015 na pozícii finančnej manažérky. Je zodpovedná za personálnu oblasť, vedie účtovníctvo, spracúva dane a mzdy.