Sylvia Ďatelinková vyštudovala Paneurópsku vysokú školu práva. Od roku 2012 pôsobila na pozícii advokátskeho koncipienta v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa špecializovala prevažne na oblasť spotrebiteľského práva a sporovú agendu, v rámci ktorej viedla právne zastúpenia pre významných klientov v rôznych oblastiach práva. Od júna 2017 pôsobí ako právnička Slovenskej bankovej asociácie poverená vedením alternatívneho riešenia sporov a v rámci toho zodpovedá aj za publikačnú činnosť a komunikáciu s médiami v oblasti ochrany spotrebiteľa.