Banky na Slovensku si riadne plnia svoje záväzky z memoranda

Ministerstvo financií v júni 2020 uzatvorilo so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) Memorandum o porozumení, ktorého znenie je verejne dostupné v Centrálnom registri zmlúv[2]. V rámci memoranda sa členovia SBA zaviazali, že budú každý rok:

  1. posilňovať vlastné zdroje nevyplatením dividend v minimálnej výške 137 mil. EUR,
  2. navýšia úverovanie firiem ako aj obyvateľstva minimálne o 1 mld. EUR a
  3. zvýšia financovanie a subjektov s majetkovou účasťou štátu minimálne o 0,5 mld. EUR.

Za obdobie od 30.6.2020 do 31.12.2021 bankový sektor splnil a vo výraznej miere prekročil všetky svoje záväzky. Za sledované obdobie bankový sektor nevyplatením dividend zvýšil vlastné zdroje o 829 miliónov eur, čím prekročil svoj záväzok z memoranda trojnásobne. Navýšil úverovanie obyvateľstvu a firmám o takmer 6 miliárd eur, čím prekročili svoj záväzok z memoranda takmer trojnásobne a navýšil financovanie vybraných subjektov štátu, vrátane a nákupu štátnych dlhopisov o 1,8 miliardy eur, čím prekročil svoj záväzok takmer dvojnásobne (resp. 1,76 krát).

Podľa údajov NBS si bankový sektor k 31.10.2022 splnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z Memoranda. V roku 2022 bankový sektor nevyplatením dividend zvýšil vlastné zdroje o 352 miliónov eur, čím prekročil svoj záväzok z memoranda 2,5-krát. Banky za prvých 10 mesiacov roka 2022 navýšili úverovanie domácnosti a firiem 6,8 mld. EUR a prekročili svoj záväzok takmer 7-násobne. V roku 2022 bankový sektor navýšil financovanie vybraných subjektov štátu, vrátane nákupu štátnych dlhopisov o 771 mld. EUR a svoj záväzok splnil na 154 %.

Banky sú v súčasnosti tzv. katalyzátorom zmien súvisiacich s financovaním prechodu firiem na zelenú ekonomiku, a s dofinancovaním projektov z Plánu obnovy. Ich dostatočná stabilita a schopnosť úverovať ekonomiku je aj preto dôležitejšia než kedykoľvek predtým a akékoľvek zásahy do súčasného nastavenia ich fungovania a zaťaženia by bola kontraproduktívna.

[1] NBS – výkaz V (NBS) 33-12 Štatistická bilancia – Aktíva a účtovné závierky jednotlivých bánk

[2] https://crz.gov.sk/4810431/


Znenie záväzkov bánk z memoranda

1.    Posilnenie vlastných zdrojov

„(Banky) …navrhnú svojim akcionárom len vyplatenie dividend najviac do výšky čistého zisku daného účtovného roka zníženej o sumu rovnajúcu sa 0,2 % výšky pasív banky vypočítaných podľa zákona o osobitnom odvode so stavom pasív k 30.6.2020. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk.“

2.    Navýšenie úverovania

„Táto časť vyššie uvedeného nerozdeleného zisku bude použitá na posilnenie vlastných zdrojov bánk tak, aby banky svojím úverovaním podporili súkromné sektory ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú výrazný pozitívny vplyv na tvorbu hrubého domáceho produktu, a to najmä: a) spotrebu domácností a fyzických osôb vrátane potreby bývania, b) infraštruktúrne projekty, c) projekty zamerané na zvýšenie produktivity a efektivity podnikov, d) projekty „zelenej„ ekonomiky.“

3.    Financovanie vybraných projektov

„…banky investujú celkovo finančné prostriedky … na financovanie vybraných projektov v jednotlivých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky uvedených nižšie pod číslom i. až iii. … vo výške aspoň̌ 500 miliónov EUR….
i. významné infraštruktúrne a rozvojové́ investičné projekty štátu vrátane projektov Rozvojového fondu…, ii. projekty zamerané na rozvoj podnikov s majetkovou účasťou štátu a iii. štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky Slovenskej republiky.“


Plnenie záväzkov bánk z memoranda podľa rokov

 

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť