Banky robia maximum pre uľahčenie situácie ukrajinským utečencom

Banky od začiatku konfliktu na Ukrajine nepretržite monitorujú situáciu v súvislosti s príchodom obyvateľov Ukrajiny, ktorí opustili svoju krajinu. Ich spoločným cieľom je pomôcť a uľahčiť im túto ťažkú situáciu, v ktorej sa v dôsledku vojnového konfliktu ocitli. Jednou z oblastí je aj výmena hrivien za eurá. Jednotlivé banky evidujú desiatky takýchto žiadostí týždenne a aktuálne s Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií SR sektor hľadá spoločné a realizovateľné riešenie. Je však dôležité poznamenať, že väčšina utečencov z Ukrajiny má záujem predovšetkým o výmenu dolárov za eurá.

Prístup utečencov z Ukrajiny k hotovosti výrazne uľahčujú aj prenosné bankomaty, ktoré boli do blízkosti hraničných prechodov inštalované. Banky evidujú úspešné platby platobnými kartami vydanými ukrajinskými bankami a rovnako aj úspešné výbery z bankomatov. V prípade, že je platobná operácia zamietnutá, najčastejším dôvodom sú limity na strane ukrajinskej banky, prečerpanie denného limitu, nedostatok prostriedkov či nesprávny PIN.

Banky v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a pravidlami upravili aj proces otvárania účtov pre obyvateľov z Ukrajiny. Týždenne jednotlivé banky evidujú desiatky žiadostí o otvorenie účtu. Najčastejším dôvodom zamietnutia žiadosti je predloženie fotografie alebo fotokópie cestovného pasu. V zmysle platných legislatívnych pravidiel, ktorými sa banky musia riadiť, je žiadateľ povinný predložiť originál. Akékoľvek informácie, že banky sú veľmi striktné pri otváraní účtov obyvateľom Ukrajiny nie sú pravdivé.