Banky už elektronicky komunikujú aj so samosprávami

Slovenská banková asociácia koncom augusta spustila prevádzku elektronickej komunikácie bánk so samosprávami. Do pilotnej fázy sa zapojili Bratislava – hlavné mesto a Nové Zámky. Bankový sektor dlhodobo podporuje elektronizáciu procesov, ktoré sú na to vhodné a riešenia sú ekonomicky efektívne. Elektronická komunikácia zefektívňuje výkon súčinností a realizáciu príkazov aj na strane štátnych a verejných orgánov.

Od 1. októbra budú s bankami elektronicky komunikovať ďalšie tri samosprávy – Liptovský Mikuláš, Dunajská Streda a Trebišov.

Projekt osobitnej elektronickej komunikácie je dlhodobý projekt Slovenskej bankovej asociácie (SBA) a jeho hlavným cieľom je zefektívnenie komunikácie medzi subjektmi odstránením používania poštových zásielok a manuálneho spracovania žiadostí, čo znižuje náklady na oboch stranách a urýchľuje celý proces. Medzi tieto okrem iného patria aj príkazy, ktorými sa realizuje nútený výkon rozhodnutí ako napr. exekučné konania.

Postupne oslovujeme všetky mestá a obce, záujem prejavili najmä väčšie samosprávy s väčším počtom žiadostí, prípadne tie technicky najviac pripravené. Nakoľko ide o jednotné riešenie a totožnú zmluvnú dokumentáciu, veríme, že v budúcnosti sa do projektu zapoja všetky obce a mestá,“ uvádza Mária Brezovská, právnička Slovenskej bankovej asociácie.

Systém komunikuje automatizovane a vymieňa strojovo čitateľné údaje predpokladané zákonom medzi daným subjektom a jednotlivými bankami. Nakoľko je v bankách väčšina procesov automatizovaných, informácie o tisíckach klientov je možné poskytnúť bezpečne, mimoriadne efektívne a rýchlo.

Banky už elektronicky komunikujú  s viacerými orgánmi a inštitúciami oprávnenými získavať údaje z bankového sektora, aktuálne je to Finančné riaditeľstvo SR, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora, Sociálna poisťovňa a Ministerstvo spravodlivosti. V najbližšej dobe by sa do projektu mali zapojiť minimálne dva ďalšie subjekty.