Bezplatné dlhové poradne

Hlavnou úlohou poradní je poskytovať integrované poradenstvo právnika, ekonóma a psychológa. Práve integráciou týchto troch oblastí a vzájomnej priamej a úzkej kooperácie troch poradenských profesií je založená hlavná idea bezplatného dlhového poradenstva.

Dlhoví poradcovia majú klientom poskytnúť bezplatnú pomoc a vytvoriť plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia sa snažia pomôcť pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a pokúsia sa nájsť najlepšie riešenie ako splácať dlhy či ako sa nezadlžiť.

Poradcovia radia v situáciách, kedy klienti meškajú s povinnými splátkami, ocitli sa v zlej zdravotnej situácii a ostali PN, prišli o prácu, dlžia peniaze štátnym inštitúciám či bankám a nebankovým spoločnostiam, čelia exekúcii, uvažujú nad úverom a v rôznych ďalších.

Zoznam poradní a podrobnosti o projekte nájdete na Pomáhame Dlžníkom – Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete. (pomahamedlznikom.sk)