Príprava opatrení na odklad splátok pre domácnosti

Slovenská banková asociácia v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií SR pripravuje návrh opatrení týkajúcich sa odkladu splátok úverov alebo zmeny splátkových kalendárov pre domácnosti ovplyvnené pandémiou koronavírusu. Aby tieto zmeny mohli byť plošne zavedené a nepredstavovali nadmernú administratívnu záťaž ako na strane klienta, rovnako tak na strane banky, vyžadujú si viaceré technicko-legislatívne zmeny, ktoré je potrebné prediskutovať.

Predpokladáme, že detaily opatrení budeme môcť oznámiť v najbližších dňoch.