Stanovisko SBA k návrhu zrušenia zákona o bankovom odvode

Zrušenie bankového odvodu je nevyhnutný krok k zabezpečeniu stability bankového sektora. Len zdravé banky môžu plniť svoje základné úlohy, aj v ekonomicky ťažkom období. Slovenské banky chcú a musia byť súčasťou naštartovania ekonomiky zasiahnutej koronakrízou a jedine silný a stabilný bankový sektor môže pomáhať v tejto situácii svojim klientom a prispievať k obnove ekonomiky.