Automatická
výmena informácií

Na prekonanie negatívnych vplyvov daňových únikov bola vytvorená nová administratívna spolupráca medzi daňovými správami, ktorá funguje čoraz viac v globálnom meradle.

O projekte

O projekte:

Zber a triedenie dát o klientoch využívajúcich finančné služby je celosvetovo nastavený tak, že je uzákonená povinnosť pre finančné inštitúcie zúčastnených krajín OECD a všetkých členských štátov EÚ poskytovať údaje o jednotlivých daňovníkoch – fyzických aj právnických osobách triedených podľa krajín na základe zistenia ich daňovej rezidencie. V praxi teda finančné inštitúcie vrátane bánk musia zistiť, z ktorých krajín pochádzajú príjmy, ktoré sú sústredené na rôznych finančných účtoch. Nepreverujú sa dáta takých daňovníkov, ktorí nemajú príjmy zo zahraničných zdrojov. Inak finančné inštitúcie musia „lustrovať“ klientov a svoje zistenia hlásiť finančnej správe.

O držiteľoch účtov sa oznamujú osobné údaje: meno, adresa, dátum a miesto narodenia, daňové identifikačné číslo alebo iné obdobné číslo majiteľa účtu používané na daňové účely v štáte, kde je daňovým rezidentom.

O finančnej situácii sa musia oznámiť: čísla účtov, zostatky na účtoch k 31. decembru predchádzajúceho roka, hrubá suma vyplatených dividend, hrubá suma vyplatených úrokov, hrubá suma ostatných vyplatených výnosov, hrubé výnosy z predaja majetku.

Informácie sa poskytujú do zahraničia pravidelne a každoročne.

Cieľ projektu:

Daňové úniky predstavujú významný výpadok vo financovaní štátnych a celospoločenských priorít a ekonomických projektov vlád. Európska únia sa rozhodla zvýšiť efektívnosť a účinnosť výberu daní prostredníctvom legislatívnych opatrení. Jedným z nich je aj automatická výmena informácií medzi finančnými správami jednotlivých krajín ako nástroj boja proti daňovým podvodom a obchádzaniu národnej daňovej legislatívy.

Banky pomáhajú v boji proti daňovým únikom

Európska únia sa rozhodla zvýšiť efektívnosť a účinnosť výberu daní prostredníctvom legislatívnych opatrení.

Prínos projektu:

Slovenská finančná správa dostane zmluvne dohodnuté finančné údaje od zahraničných finančných správ, ktoré využije na zistenie daňových príjmov občanov, podnikateľov a organizácií SR pochádzajúcich zo zahraničia alebo vyplácaných v zahraničí.

Na prekonanie negatívnych vplyvov daňových únikov bola vytvorená nová administratívna spolupráca medzi daňovými správami, ktorá funguje čoraz viac v globálnom meradle. Slovenská finančná správa dostane zmluvne dohodnuté finančné údaje od zahraničných finančných správ, ktoré využije na zistenie daňových príjmov občanov, podnikateľov a organizácií SR pochádzajúcich zo zahraničia alebo vyplácaných v zahraničí. Zoznam krajín, ktoré sú zapojené do procesu automatickej výmeny informácií, sa neustále rozširuje dokonca aj o netransparentné a nespolupracujúce štáty a územia spadajúce pod pojem offshore krajiny a daňové raje.

Dohoda FATCA je reakciou na právne predpisy Spojených štátov všeobecne známe ako Foreign Account Tax Compliance Act. Práve uvedená legislatíva Spojených štátov vytvorila základ pre ďalší globálny vývoj v tejto oblasti. Upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch s USA na daňové účely.

FATCA

Globálny štandard oznamovania OECD, tzv. Common Reporting Standard (CRS), na ktorý vo svojich ustanoveniach odkazuje Multilaterálna dohoda kompetentných orgánov (MCAA), bol vytvorený na základe legislatívy Spojených štátov. Globálny štandard bol následne transponovaný do smernice EÚ.

GLOBÁLNY ŠTANDARD OZNAMOVANIA OECD

Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní, zabezpečuje vykonávanie MCAA z dielne OECD.

SMERNICA 2014/107/EÚ

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto zákona prebieha výmena informácií o finančných účtoch medzi Finančným riaditeľstvom SR a daňovými správami členských a zmluvných štátov, pričom sa zavádza povinnosť finančných inštitúcií oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR predpísané informácie.

ZÁKON Č. 359/2015 Z.Z.

Vyhláška MF SR č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami. Stanovuje procesy a pravidlá pre preverovanie a sledovanie finančných účtov klientov.

VYHLÁŠKA: 446/2015 Z. Z.

Kontakty:

Iveta Orbánová
iveta.orbanova@sbaonline.sk
+421 2 5720 5308

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť