Elektronická
komunikácia

Keďže je v bankách väčšina procesov automatizovaných, informácie o tisíckach klientov je možné poskytnúť bezpečne, mimoriadne efektívne a rýchlo.

O projekte

O projekte:

Slovenská banková asociácia uzatvára zmluvy o spolupráci a technickej podpore, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickej komunikácii v rámci projektu osobitného informačného systému pre elektronickú komunikáciu. Slovenská banková asociácia uzatvorila zmluvy so Slovenskou komorou exekútorov, Notárskou komorou SR, Sociálnou poisťovňou, Finančným riaditeľstvom SR a Ministerstvom spravodlivosti SR.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom elektronickej komunikácie je zefektívnenie komunikácie medzi subjektmi odstránením používania poštových zásielok a manuálneho spracovania všetkých žiadostí. Predmetom výmeny informácií je poskytovanie súčinnosti bánk v oblasti zákonom predpokladaných údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, voči oprávneným subjektom. Ďalším vývojom sa predmetom automatizovanej výmeny informácií stali aj konkrétne príkazy, prostredníctvom ktorých sa realizuje nútený výkon rozhodnutí (napr. exekučné konanie, daňové exekučné konanie). Relevantnými zákonmi bol stanovený právny rámec a mechanizmus, v zmysle ktorého je takáto osobitná elektronická komunikácia vyňatá z povinných, štátom zriadených elektronických schránok. Osobitná elektronická komunikácia je na druhej strane povinná pre všetky banky poskytujúce dotknuté služby bez ohľadu na ich členstvo v SBA.

Prostredníctvom projektu elektronickej komunikácie je realizovaných ročne 25 miliónov správ. Elektronická komunikácia skrátila v priemere lehotu potrebnú na získanie relevantných údajov o dlžníkovi z 15 dní na 24 hodín.

Prínos projektu:

Systém komunikuje automatizovane a vymieňa strojovo čitateľné údaje predpokladané zákonom. Keďže je v bankách väčšina procesov automatizovaných, informácie o tisíckach klientov je možné poskytnúť bezpečne, mimoriadne efektívne a rýchlo. Takáto automatizácia procesov znižuje náklady bankového sektora na splnenie legislatívnej povinnosti.

Vývojom elektronickej komunikácie dochádza k efektívnejšiemu výkonu súčinností a realizácii príkazov aj na strane štátnych a verejných orgánov.

Osobitná elektronická komunikácia všetkých bánk so súdnymi exekútormi v časti súčinností aj príkazov bola spustená od 1. 8. 2016. Projekt bol začatý so súdnymi exekútormi z dôvodu najväčšej záťaže bánk týmito subjektmi. Riešenie použité so súdnymi exekútormi zahŕňa z hľadiska obsahu najširšie využitie jednotlivých čiastočných krokov a úkonov v súvislosti s výkonom rozhodnutia.

Osobitná elektronická komunikácia všetkých bánk s notármi v časti súčinností bola spustená od 1. 7. 2017.

Osobitná elektronická komunikácia všetkých bánk so Sociálnou poisťovňou v časti súčinností aj príkazov bola spustená od 1. 7. 2017.

Osobitná elektronická komunikácia všetkých bánk s Ministerstvom spravodlivosti SR v časti súčinností aj príkazov bola spustená od 1. 6. 2018.

Osobitná elektronická komunikácia všetkých bánk s Finančným riaditeľstvom SR v časti súčinností aj príkazov bola spustená od 1. 8. 2018.

Osobitná elektronická komunikácia všetkých bánk s obcami a mestami v časti súčinností aj príkazov bola spustená od 1. 10. 2019.

Zapojené mestá a obce - Zmluva o spolupráci a technickej podpore

Kontakty:

Ján Maxim
jan.maxim@sbaonline.sk
+421 2 57 205 311

Mária Brezovská
maria.brezovska@sbaonline.sk
+421 2 57 205 313

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť