SEPA a
SEPA okamžité platby
(Instant Payments)

Niekoľko rokov po zavedení eurových bankoviek a mincí bol tak prechod na SEPA v roku 2014 ďalším dosiahnutým míľnikom na ceste k harmonizácii platieb na európskej úrovni.

O projekte

O projekte:

Niekoľko rokov po zavedení eurových bankoviek a mincí bol prechod na SEPA v roku 2014 ďalším dosiahnutým míľnikom na ceste k harmonizácii platieb na európskej úrovni.

Single Euro Payments Area (SEPA) je oblasť, v ktorej môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty realizovať bezhotovostné platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. V rámci oblasti SEPA sa považujú všetky platby v eurách za domáce.

Celoeurópsky projekt SEPA priniesol na trh platobných služieb nové platobné schémy a nadväzujúce platobné nástroje vyvíjané Európskou platobnou radou (EPC) – SEPA úhrady a SEPA inkasá. Ich zavedenie do praxe si vyžadovalo úzku spoluprácu európskeho bankového sektora, sektora európskych klíringových a zúčtovacích systémov, podnikov a spotrebiteľov.

Po úspešnom zavedení SEPA úhrad a inkás EPC pokračuje v projekte a postupne predstavuje ďalšie platobné nástroje, ktoré vyvíja na harmonizovanej báze – SEPA pre karty, SEPA mobilné platby, SEPA pre hotovosť. Veľmi dynamicky sa rozširujúcim nástrojom sú okamžité platby (SEPA Instant Credit Transfer), ktorých schému EPC spustila v novembri 2017.

Viac informácií:

EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL 
EUROPEAN CENTRAL BANK 
EUROPEAN COMMISSION
SK AOS APPLIED TO SCT 

SEPA v Slovenskej bankovej asociácii

SBA je členom Európskej platobnej rady (EPC) od 1. januára 2005. Prostredníctvom svojich zástupcov sa zúčastňuje zasadnutí Zhromaždenia členov EPC (najvyšší rozhodovací orgán) a podieľa sa na vypracovaní nových, ako aj aktualizácii pôvodných SEPA schém v expertných pracovných skupinách.

Poskytovatelia platobných služieb pristupujú do príslušných SEPA schém na základe žiadosti adresovanej EPC. SBA v prístupovom procese predstavuje administratívne kontaktné miesto pre podanie žiadostí na národnej úrovni. Poskytovatelia platobných služieb môžu pristupovať k schémam SEPA úhrad, SEPA inkás a od novembra 2017 aj k SEPA okamžitým platbám.

Po vyplnení, zaslaní a schválení prístupovej dokumentácie, tzv. Adherence Pack https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/be-involved/toolkit-new-scheme-participants/toolkit-new-epc-payment-scheme-participants, je zoznam účastníkov vedený radou EPC rozšírený o pristupujúce subjekty https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/participating-schemes/register-participants .

Kontakt pre viac informácií:

sba@sbaonline.sk

SEPA okamžité platby

Najnovšia celoeurópska platobná schéma z dielne EPC, tzv. SEPA Instant Credit Transfer Scheme, ktorá reaguje na súčasný trend digitalizácie a zavádzania nových technológií, bola spustená v novembri 2017. Je založená na nepretržitej dostupnosti platieb s prakticky okamžitým vysporiadaním v priebehu niekoľkých sekúnd. Schéma vychádza zo schémy SEPA úhrad, ktorá zostáva naďalej v platnosti. Účasť v schéme je pre poskytovateľov platobných služieb dobrovoľná.

Rozšírenosť okamžitých platieb na európskom trhu platobných služieb závisí od technických možností poskytovateľov platobných služieb na vykonávanie takýchto platieb a najmä dostupnosti systémov na ich vysporiadanie vrátane ich interoperability.

Slovenský bankový sektor patrí medzi najinovatívnejšie v Európe a svojim klientom prináša nové inovatívne riešenia, ktoré im pomáhajú zjednodušiť ich každodenný život. Banky na Slovensku intenzívne vnímajú  dynamiku digitalizácie a jej trendy a chcú zvyšovať zákaznícky komfort, aby klienti mali možnosť platiť pohodlne a rýchlo.

V roku 2019, na úrovni Národnej užívateľskej skupiny pre platobné služby a systémy pre Slovenskú republiku, bol v úzkej spolupráci Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Ministerstva financií SR a Štátnej pokladnice vypracovaný Národný plán zavedenia okamžitých platieb v SR, ktorý stanovil termín spustenia okamžitých platieb na Slovensku na 1.2.2022, pričom pristúpenie k Národnému plánu bolo pre poskytovateľov platobných služieb dobrovoľné.

Okamžité platby v súlade s národným plánom k 1.2.2022 zaviedli tri banky, ktoré majú viac ako 50-percentný podiel na platbách v SR a zároveň majú viac ako 50-percentný podiel na celkovom počte otvorených účtov.

Zavedenie SEPA okamžitých platieb ďalšími subjektmi v SR bude postupné. Národná užívateľská skupina pre platobné služby a systémy pre Slovenskú republiku preto pripravila a v júni 2022 schválila dokument Pravidlá a odporúčania pre poskytovanie SEPA okamžitých platieb v SR, ktorý nadväzuje na národný plán a obsahuje informácie pre poskytovateľov platobných služieb pôsobiacich na Slovensku o pravidlách a odporúčaniach v spracovaní okamžitých platieb v SR.

Európsky parlament začiatkom februára 2024 prijal nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého príchodu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty retailových zákazníkov a podnikov v celej EÚ.

Nové legislatívne požiadavky v podobe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a (EÚ) 2021/1230, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách, nadobudnú účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Následne poskytovatelia platobných služieb so sídlom v eurozóne budú mať 9 mesiacov na to, aby sa pripravili a mohli prijímať SEPA okamžité platby v eurách. Na prípravu na zasielanie SEPA okamžitých platieb budú mať 18 mesiacov.

Viac informácií:

EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL
EUROPEAN CENTRAL BANK
Národná banka Slovenska - okamžité platby

Zavedenie SEPA okamžitých platieb v SR

Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra bankaRaiffeisen banka zaviedli SEPA okamžité platby v zmysle Národného plánu zavedenia okamžitých platieb v SR k 1.2.2022.

Ďalší členovia Slovenskej bankovej asociácie, ktorí zaviedli okamžité platby, sú Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SRJ&T BANKA.

Kontakty:

Eva Horváthová
eva.horvathova@sbaonline.sk
+421 2 5720 5302

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť