Rady pre klientov
pri refixácii hypotéky

Zaujíma vás, ako sa môže zmeniť výška splátky vašej hypotéky pri obnove úrokovej sadzby? Ponúkame vám možnosť, ako si môžete prepočítať aktuálnu výšku splátky pri zmene úroku.

VYSKÚŠAJTE KALKULAČKU

Prepočítajte si splátku
hypotéky pri refixácii

ZOSTATOK ÚVERU

ÚROKOVÁ SADZBA V %

%

POČET MESIACOV DO SPLATNOSTI

POČET MESIACOV DO REFIXÁCIE

NOVÁ ÚROKOVÁ SADZBA

%

NOVÁ SPLÁTKA

NAVÝŠENIE SPLÁTKY

Vysvetlenie jednotlivých

pojmov použitých v kalkulačke

  • Zostatok úveru v EUR znamená, akú veľkú časť úveru vám ešte zostáva splatiť,
  • Úroková sadzba v % znamená vašu súčasnú úrokovú sadzbu,
  • Počet mesiacov do splatnosti zistíte ako rozdiel medzi súčasným dátumom a dátumom splatnosti vášho úveru v mesiacoch,
  • Počet mesiacov do refixácie znamená, koľko mesiacov vám zostáva do zmeny (refixácie) vašej súčasnej úrokovej sadzby,
  • Nová úroková sadzba v % je vami predpokladaná alebo odhadovaná úroková sadzba v čase refixácie vášho úveru. Predpokladanú sadzbu môžete získať napr. z aktuálnych úrokových sadzieb vašej banky, ktoré nájdete na jej internetovej stránke, zvyčajne v časti aktuálne úrokové sadzby.

Poznámka ku kalkulačke: prepočet pomocou našej kalkulačky je ilustratívny, nakoľko výsledok závisí od presného dátumu splátky v mesiaci a dátumu refixácie. Jednotlivé banky zároveň môžu mať rozdielne bázy úročenia. Vypočítaná splátka úveru nezahŕňa platbu poistného, ak má klient poistený úver či nehnuteľnosť.

Aké je navýšenie vašej mesačnej splátky?

Ak je po navýšení vašej mesačnej splátky splácanie úveru v súlade s vašimi súčasnými či predpokladanými finančnými možnosťami, nie je potrebné podnikať ďalšie kroky.

Ak navýšené splátky presahujú vaše súčasné či predpokladané finančné možnosti, pripravili sme pre vás rady, ktoré vám môžu pomôcť.

Čo robiť v prípade ťažkostí

so splácaním hypotéky

Hypotéka je beh na dlhú trať a počas jej platnosti môžu nastať nepredvídané udalosti, ktoré dokážu skomplikovať jej splácanie. Môže ísť napríklad o stratu zamestnania, dlhodobú práceneschopnosť, narodenie dieťaťa, rozvod alebo nečakané zníženie príjmu, či navýšenie životných nákladov v dôsledku rastu inflácie. Dostať sa do finančných problémov je nepríjemné, avšak aj v týchto ťažkých chvíľach vaša banka stojí pri vás. Tak, ako banky spolu so svojimi klientami prekonali dôsledky finančnej krízy alebo dopady nedávnej pandémie, sú rovnako pripravené pomôcť vám prekonať aj dnešné inflačné obdobie.

Komunikujte so svojou bankou

Riaďte sa zlatým pravidlom: Komunikujte so svojou bankou. Najlepšie ešte pred tým, ako sa dostanete do finančných ťažkostí.

Na to, aby banka našla pre vás vyhovujúce riešenie, musí v prvom rade vedieť, že možno budete potrebovať pomoc. Len vy dokážete najlepšie odhadnúť, či v budúcnosti môžu u vás nastať problémy so splácaním hypotéky. Čo najskôr kontaktujte svoju banku osobne, telefonicky alebo mailom a informujte ju o svojej situácii. Spoločne nájdete najlepšie riešenie vašej novej životnej situácie.

Dobré rady
  1. Skôr, ako prejdete k jednotlivým možnostiam riešenia problému so splácaním hypotéky, skontrolujte si, či máte uzatvorené poistenie úveru pre prípad nečakanej udalosti. Takéto poistenie vám môže pomôcť preklenúť ťažké obdobie v prípade niektorých životných situácii, ako je strata zamestnania, choroba alebo práceneschopnosť. Ak máte takéto poistenie, skontrolujte si jeho podmienky, ako aj výluky z poistenia. Ak takéto poistenie nemáte, banky zvyčajne ponúkajú možnosť uzatvoriť poistenie aj k existujúcemu úveru.

  2. Niektoré banky umožňujú bezplatne posunúť dátum pravidelných splátok úverov na iný dátum, napríklad na deň po pripísaní finančných prostriedkov z výplaty na váš účet. Táto možnosť vám pomôže vyhnúť sa nepríjemnostiam s nezaplatenou splátkou a negatívnym zápisom v úverovom registri. Túto možnosť môžete využiť v prípade, ak sa Vám z dôvodu zmeny zamestnania presunie dátum výplaty.

Rady v prípade problémov so splácaním hypotéky

Ak chcete využiť niektorú z možností na preklenutie ťažkej finančnej situácie, častou podmienkou je nebyť v omeškaní so splácaním úveru. Aj v prípade, že meškáte so splátkou do 30 dní, stále existuje vysoká pravdepodobnosť, že spolu s banku nájdete vhodné riešenie vášho problému. Zvyšujúci sa počet dní v omeškaní výrazne znižuje možnosti riešenia problémov. Práve preto je dôležité, aby ste o svojich finančných problémoch informovali svoju banku čo najskôr.

Každá zmena úverových podmienok sa vykonáva prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú podáte v pobočke banky. Zmeny v úverovej zmluve sa stávajú realitou až po schválení vašej žiadosti bankou.

Predĺženie doby splatnosti úveru

Najjednoduchším spôsobom, ako si znížiť splátku úveru, je predĺženie doby splatnosti hypotéky. Túto možnosť môžete využiť v prípade, ak nemáte hypotéku nastavenú na maximálnu dobu splatnosti úveru, t. j. 30 rokov. Na ilustráciu, v prípade priemernej hypotéky si týmto spôsobom môžete výšku splátky znížiť o približne 15 %. Nezabudnite, že s predlžením splatnosti sa zvyšuje aj celkové preplatenie úveru.

Kedy využiť predĺženie doby splatnosti úveru? Ak vám stačí znížiť výšku splátky úveru v menšej miere, avšak potrebujete ju znížiť na dlhé časové obdobie.

Konsolidácia, resp. refinancovanie viacerých úverov

V prípade, že máte viac rôznych úverov od viacerých poskytovateľov, môžete využiť možnosť spojenia viacerých úverov s vyššou úrokovou sadzbou do jedného s nižšou úrokovou sadzbou. Váš debetný zostatok z kreditnej karty, povoleného prečerpania na bežnom účte alebo spotrebných úverov či lízingu môžete vyplatiť napríklad navýšením hypotekárneho úveru. Týmto spôsobom si sprehľadníte finančné náklady a znížite splátky úverov.

Kedy využiť konsolidáciu úveru? Ak máte viac rôznych úverov od viacerých poskytovateľov a potrebujete znížiť svoje celkové náklady.

Odklad splátok úveru

V prípade, že nastane situácia, kedy potrebujete výraznejšie znížiť svoje náklady, je tu možnosť dočasného odkladu splátok úverov. Vo väčšine prípadov banky umožňujú na obdobie 6 mesiacov odložiť splátku istiny, resp. znížiť výšku splátky úverov až o 75 %. S dočasným odkladom splátok si znížite náklady vo výraznejšej miere, avšak po skončení odkladu sa vám úver prepočíta a výška splátok sa vám navýši o odloženú časť. Zároveň informácia o odklade bude zaznamenaná v úverovom registri.

Kedy využiť odklad splátok? Keď potrebujete dočasne znížiť náklady na splátky úverov vo výrazne vyššej miere (napr. až o 75 %).

Výrazne znížená splátka alebo len úroky v prechodnom období

V prípade, že nastane situácia, kedy potrebujete výraznejšie znížiť svoje náklady, je tu možnosť dočasného odkladu splátok istiny úverov. Vo väčšine prípadov banky umožňujú na obdobie 6 mesiacov odložiť splátku istiny, resp. znížiť výšku splátky úverov až o 75 %. Podmienkou na poskytnutie odkladu splátok je nebyť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 dní. O presných podmienkach sa informujte vo vašej banke. S dočasným odkladom splátok si znížite náklady vo výraznejšej miere, avšak po skončení odkladu sa vám úver prepočíta a výška splátok sa vám navýši o odloženú časť. Zároveň informácia o odklade bude zaznamenaná v úverovom registri.

Rôzne banky majú individuálne nástroje a stratégie, ktorými sa snažia pomôcť svojim klientom prekonať uvedené obdobie nárastu úrokových sadzieb, preto je včasná a otvorená komunikácia s Vašou bankou už od počiatku možných problémov kľúčová. Klientom odporúčame osloviť ich banku s otázkou, aké nástroje ponúka.

Obvyklým prístupom je neuplatňovanie záložného práva na nehnuteľnosť klientov, v lehote 18 mesiacov od prvej neuhradenej splátky úveru.

Rada na záver

Doslova na nezaplatenie je mať finančnú rezervu pre prípad nepredvídanej situácie, vytvorenú napríklad pravidelným odkladaním časti príjmov v lepších časoch na sporiaci účet. Výška takejto rezervy by sa mala pohybovať vo výške 3 až 6 násobku splátok všetkých vašich úverov.

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť