Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Štatistika SBA

Databázový portál Slovenskej bankovej asociácie, na ktorom nájdete súhrné údaje z rôznych oblastí od jednotlivých členov SBA.

 

 

Platobné karty - debetné, kreditné charge

 

 

DataBanka

Platobné karty - štatistika (xls) 

posledná aktualizácia 21.8. 2018

 

Bankomaty a platobné terminály

 

 

DataBanka

Bankomaty a platobne terminály - štatistika (xls)

posledná aktualizácia 21.8. 2018

 

Hospodárenie bánk, úvery a vklady

 

 

DataBanka

Vygenereujte si požadovane údaje do prehľadnej tabuľky a stiahnute si ich vo formátoch xml, xls  alebo pdf. Pre viacnásobný výber v kolónke "Položky" stlačte súčasne klávesu CTRL a pravé tlačidlo myši.