Štatistika vydávania a prijímania platobných kariet

Štatistiky a analýzy20. 08. 2020

Štatistika vydávania a prijímania platobných kariet

Pravidelné štatistiky vydávania a prijímania platobných kariet sú zostavované Národnou bankou Slovenska na základe údajov členov Slovenskej bankovej asociácie.

Detail
Zisk bankového sektora v prvom polroku klesol o takmer 64 % na úroveň 125 mil. EUR.

Štatistiky a analýzy31. 07. 2020

Zisk bankového sektora v prvom polroku klesol o takmer 64 % na úroveň 125 mil. EUR.

Hlavný vplyv na tomto vývoji mala zvýšená tvorba opravných položiek a bankový odvod.

Detail
Zisk bankového sektora klesol o 61 percent

Štatistiky a analýzy30. 04. 2020

Zisk bankového sektora klesol o 61 percent

Okrem bankového odvodu výšku zisku negatívne ovplyvnili čisté výnosy z finančných operácií a nižší čistý úrokový výnos.

Detail
Zisk bankového sektora po zdanení v roku 2019 vzrástol iba mierne, a to o 0,5% na 643 mil. EUR.

Štatistiky a analýzy31. 01. 2020

Zisk bankového sektora po zdanení v roku 2019 vzrástol iba mierne, a to o 0,5% na 643 mil. EUR.

Rast ziskovosti pozitívne ovplyvnila nižšia tvorba opravných položiek a rezerv, nižšie prevádzkové náklady a prijaté dividendy.

Detail
Hospodárenie sektora – september 2019

Štatistiky a analýzy04. 11. 2019

Hospodárenie sektora – september 2019

Zisk bankového sektora za prvých 9 mesiacov roku 2019 klesol o 4,2 % na úroveň 497 mil. EUR

Detail
Hospodárenie sektora – jún 2019

Štatistiky a analýzy01. 08. 2019

Hospodárenie sektora – jún 2019

Stav celkových úverov medziročne stúpol o 6,3% avšak tempo rastu sa postupne znižuje.

Detail
Hospodárenie sektora – marec 2019

Štatistiky a analýzy30. 04. 2019

Hospodárenie sektora – marec 2019

Zisk bankového sektora v prvom kvartáli 2019 klesol o 3,2% na úroveň 164 mil. EUR

Detail
Hospodárenie sektora – december 2018

Štatistiky a analýzy31. 01. 2019

Hospodárenie sektora – december 2018

Podľa predbežných výsledkov zverejnených NBS zisk bankového sektora v roku 2018 stúpol o 4,7 % na úroveň 640 mil. EUR. Samotné výnosy z poplatkov, ktoré uhrádzajú klienti z úverových operácií…

Detail
Hospodárenie sektora – september 2018

Štatistiky a analýzy05. 11. 2018

Hospodárenie sektora – september 2018

Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v treťom štvrťroku stúpol o 4,9 % na úroveň 518,7 mil. EUR

Detail
Hospodárenie sektora – jún 2018

Štatistiky a analýzy31. 07. 2018

Hospodárenie sektora – jún 2018

Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom polroku 2018 klesol medziročne o 3,3% na úroveň 338,3 mil. EUR.

Detail