Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

H

Hypotéka/Hypotekárny úver

Pozri heslo Úver na bývanie. viac...

Hypotekárne záložné listy

Ide o dlhopisy kryté záložným právom k nehnuteľnosti. Emitentom je hypotekárna banka, ktorá sa jeho predajom zaväzuje investorovi vyplatiť okrem vloženej investície aj vopred dohodnutý úrok. viac...