Banky budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR

Bankový sektor rešpektuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej podpísať novelu zákona o mimoriadnom bankovom odvode.

Len stabilný a ziskový bankový sektor je schopný podporiť rast slovenskej ekonomiky poskytovaním dostatočného objemu úverovania pre obchodné spoločnosti, štát ako aj jeho obyvateľov. Takto nastavený bankový odvod je hazardovaním s finančnou stabilitou slovenskej ekonomiky. Novela vzbudila oprávnenú kritiku u podnikateľských združení, NBS, ECB i Európskej komisie.

Bankový sektor využije všetky dostupné možnosti ochrany svojich práv na slovenskej aj európskej úrovni. Banky budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR, nakoľko vnímajú že uvedená legislatívna zmena je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a základnými zásadami právneho štátu. Novela zákona o mimoriadnom bankovom odvode výrazným spôsobom zasahuje do ústavou garantovaného práva vykonávať vlastnícke právo, slobodne podnikať a do princípu rovnosti pred zákonom. Novela zákona vznikla bez akejkoľvek verejnej diskusie alebo možnosti pripomienkovania, ako aj bez skutočnej analýzy dopadov odôvodňujúcich potrebu drastických zásahov do ústavných práv vybraných subjektov. Je taktiež v rozpore s princípom legitímnych očakávaní a právnej istoty. Tento zásah je o to výraznejší, že návrh zákona bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní tak, aby bol účinný od 1. januára 2020.