Čo očakáva verejnosť od bánk v oblasti ESG a aké aktivity vykonáva bankový sektor v tejto oblasti?

Tlačová správa23. 05. 2024

Čo očakáva verejnosť od bánk v oblasti ESG a aké aktivity vykonáva bankový sektor v tejto oblasti?

Banky na Slovensku sú verejnosťou vnímané ako zodpovedné firmy v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na trhu. Aj z hľadiska reputácie hodnotí verejnosť ich pôsobenie na trhu pozitívne, pričom vníma prínos…

Detail
Banky na Slovensku sa stretávajú s narastajúcim trendom transakčných podvodov

Tlačová správa29. 04. 2024

Banky na Slovensku sa stretávajú s narastajúcim trendom transakčných podvodov

Moderné bankovníctvo prinieslo množstvo služieb a výhod pre klientov, ale zároveň otvorilo dvere pre rôzne formy podvodov. Na Slovensku sa banky stretávajú s narastajúcim trendom transakčných podvodov, čo ich núti…

Detail
ESG bankový dotazník: nový nástroj na posúdenie celkového profilu firmy z hľadiska udržateľnosti

Tlačová správa15. 04. 2024

ESG bankový dotazník: nový nástroj na posúdenie celkového profilu firmy z hľadiska udržateľnosti

ESG (Environmentálne, Sociálne a Riadiace) kritériá sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacích procesov pre mnoho investorov a zákazníkov. Banky si uvedomujú túto zmenu v investičných preferenciách, a preto prijímajú kroky smerujúce…

Detail
Rovnaké podmienky a primerané regulácie v oblasti kryptomien sú dôležité

Tlačová správa28. 03. 2024

Rovnaké podmienky a primerané regulácie v oblasti kryptomien sú dôležité

Slovenská banková asociácia víta nové regulácie v oblasti kryptomien a zdôrazňuje ich dôležitosť v zabezpečení transparentnosti a bezpečnosti v tomto dynamickom odvetví.

Detail
Plošné zavedenie okamžitých platieb budú Slováci naplno využívať od októbra 2025

Tlačová správa19. 03. 2024

Plošné zavedenie okamžitých platieb budú Slováci naplno využívať od októbra 2025

Nové nariadenie o okamžitých platbách zverejnené dnes v Úradnom vestníku Európskej únie, nadobudne účinnosť 8. apríla 2024. Poskytovatelia platobných služieb so sídlom v eurozóne majú od zverejnenia lehotu 9 mesiacov…

Detail
Migrácia SEPA platobných schém prebehne 17. marca 2024

Tlačová správa14. 03. 2024

Migrácia SEPA platobných schém prebehne 17. marca 2024

Počas nadchádzajúceho víkendu bude prebiehať migrácia SEPA platobných schém na novú verziu normy ISO 20022. Ide o plánovanú technickú zmenu z úrovne Európskej platobnej rady (EPC), ktorá si vyžaduje úpravu…

Detail
ECB zverejnila stanovisko k dodatočnému zdaneniu bánk na Slovensku

Tlačová správa19. 02. 2024

ECB zverejnila stanovisko k dodatočnému zdaneniu bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), v zmysle rokovacieho poriadku, prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Stanovisko[1] vydala z vlastnej iniciatívy. ECB zastáva názor, že prijatý zákon[2] mala…

Detail
Odštartovali sme 7. ročník Európskeho kvízu o peniazoch

Tlačová správa15. 02. 2024

Odštartovali sme 7. ročník Európskeho kvízu o peniazoch

Aj tento rok si môžu 13 až 15-roční študenti otestovať finančnú gramotnosť v Európskom kvíze o peniazoch (European Money Quiz), ktorý na Slovensku už siedmy rok organizuje Slovenská banková asociácia…

Detail
Negatívny vplyv bankového odvodu pocítime všetci

Tlačová správa14. 12. 2023

Negatívny vplyv bankového odvodu pocítime všetci

Návrh zobrať stovky miliónov eur od bánk formou výrazného zdanenia môže ohroziť slovenskú ekonomiku, financovanie štátu, ako aj schopnosť poskytovať nové úvery občanom. Navrhovaná konsolidácia verejných financií sa totiž dotkne…

Detail
Stanovisko Slovenskej bankovej asociácie k navrhovanej bankovej dani

Tlačová správa04. 12. 2023

Stanovisko Slovenskej bankovej asociácie k navrhovanej bankovej dani

Navrhované zavedenie bankovej dane ohrozuje schopnosť domácich bánk podporovať slovenskú ekonomiku. Daňové zaťaženie bánk na extrémne vysokej úrovni 45 % znamená, že finančné inštitúcie budú mať výrazne zúžený priestor na…

Detail
So zvyšovaním zdanenia bánk nesúhlasí väčšina slovenskej populácie

Tlačová správa19. 10. 2023

So zvyšovaním zdanenia bánk nesúhlasí väčšina slovenskej populácie

O nutnosti zisku bánk na Slovensku hovorí nielen zákon o bankách, ale aj ľudia v prieskume vnímania bánk slovenskou populáciou realizovaného agentúrou Ipsos. S tvrdením, že banky musia dosahovať zisk,…

Detail
Slováci dôverujú bankám viac ako politikom či štátnym inštitúciám

Tlačová správa28. 09. 2023

Slováci dôverujú bankám viac ako politikom či štátnym inštitúciám

Bankám na Slovensku dôveruje takmer polovica ľudí v našej krajine. Banky sú v poradí tretie najdôveryhodnejšie slovenské subjekty po obecných samosprávach a ozbrojených zložkách. V rebríčku dôveryhodnosti banky predbehli štátne…

Detail
Fakty o hypotékach na Slovensku

Tlačová správa16. 08. 2023

Fakty o hypotékach na Slovensku

Slovenská banková asociácia (SBA) na dnešnom spoločnom stretnutí s predstaviteľmi Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií SR opätovne potvrdila, že riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie je nízke. Týka sa…

Detail
O téme vplyvu rastúcich úrokových sadzieb na refixované hypotéky vedieme odborné diskusie

Tlačová správa03. 08. 2023

O téme vplyvu rastúcich úrokových sadzieb na refixované hypotéky vedieme odborné diskusie

Rast úrokových sadzieb úverov na bývanie v dôsledku vývoja na finančných trhoch sa od začiatku roka prejavuje aj na výške splátok refixovaných úverov. Banky rovnako ako regulátor vzniknutú situáciu dôsledne…

Detail
Zisk bánk za 1. polrok 2023 nie je mimoriadny, v porovnaní s okolitými krajinami je podpriemerný. Jeho pokles by bol zlou správou pre ekonomiku aj ľudí.

Tlačová správa31. 07. 2023

Zisk bánk za 1. polrok 2023 nie je mimoriadny, v porovnaní s okolitými krajinami je podpriemerný. Jeho pokles by bol zlou správou pre ekonomiku aj ľudí.

Na základe aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska dosiahlo 25 bánk za prvý polrok 2023 čistý zisk vo výške 564,618 miliónov eur. Ziskovosť bankového sektora nie je mimoriadna ani nadštandardná. Rastie…

Detail
Riziko nesplácania úverov na bývanie zostáva podľa bánk naďalej nízke. Bankový sektor je otvorený odbornej diskusii o ďalšom vývoji

Tlačová správa14. 06. 2023

Riziko nesplácania úverov na bývanie zostáva podľa bánk naďalej nízke. Bankový sektor je otvorený odbornej diskusii o ďalšom vývoji

Slovenská banková asociácia (SBA), ako zástupca záujmov bánk pôsobiacich na Slovensku, si v rámci spolupráce na vytváraní podmienok podnikania v bankovníctve zakladá na odborných názoroch, korektných vzťahoch, vecných konzultáciách a…

Detail
Banking Summit 2023 – Budúcnosť bankového sektora spočíva v digitalizácií a udržateľných riešeniach

Tlačová správa14. 06. 2023

Banking Summit 2023 – Budúcnosť bankového sektora spočíva v digitalizácií a udržateľných riešeniach

Udalosti nielen posledných rokov výrazne zmenili náš svet. Zmenilo sa zmýšľanie ľudí, ale i bankový sektor. Zhodli sa na tom predstavitelia bánk vystupujúci na medzinárodnej odbornej konferencii Slovenskej bankovej asociácie…

Detail
Všetky banky Eurozóny prechádzajú na novú generáciu celoeurópskeho platobného systému

Tlačová správa17. 03. 2023

Všetky banky Eurozóny prechádzajú na novú generáciu celoeurópskeho platobného systému

Počas víkendu bude prebiehať technická aktualizácia celoeurópskeho platobného systému TARGET2, ktorý zabezpečuje spracovávanie a vyrovnávanie medzibankových aj klientskych platobných príkazov. Zmena sa týka všetkých bánk v Eurozóne.

Detail
Tisíce rodín nedostanú hypotéku. Banky kvôli odvodu nebudú mať dosť peňazí na úvery

Tlačová správa13. 02. 2023

Tisíce rodín nedostanú hypotéku. Banky kvôli odvodu nebudú mať dosť peňazí na úvery

Vyše 13-tisíc rodín ročne sa nemusí dostať k hypotéke. Banky totiž budú mať ročne o 1,125 miliardy eur menej na poskytovanie úverov. Dôvodom je diskutované dodatočné zdanenie bánk. To totiž…

Detail
Slovenská banková asociácia má nového prezidenta

Tlačová správa01. 02. 2023

Slovenská banková asociácia má nového prezidenta

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2023 zvolilo prezidenta a viceprezidenta SBA.

Detail
Banky splnili a výrazne prekročili záväzky vyplývajúce z Memoranda o porozumení

Tlačová správa01. 02. 2023

Banky splnili a výrazne prekročili záväzky vyplývajúce z Memoranda o porozumení

Slovenská banková asociácia vyhodnotila za rok 2022 plnenie záväzkov bánk vyplývajúcich z platného Memoranda o porozumení, uzatvoreného s Ministerstvom financií SR. Z výsledkov vyplýva, že banky na Slovensku si riadne…

Detail
Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

Tlačová správa01. 02. 2023

Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí 20. septembra 2019 schválilo Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

Detail
Návrhy asociácií na zefektívnenie procesu oddlženia a zastavenie jeho zneužívania

Tlačová správa14. 12. 2022

Návrhy asociácií na zefektívnenie procesu oddlženia a zastavenie jeho zneužívania

Asociácia slovenských inkasných agentúr, Slovenská banková asociácia a Asociácia leasingových spoločností SR sa rozhodli upozorniť ministra spravodlivosti na praktické problémy oddlženia fyzických osôb a exekúcií. Aktuálna úprava podľa asociácií priam…

Detail
Osobitný odvod zmenší priestor na úverovanie a podporu slovenskej ekonomiky

Tlačová správa29. 11. 2022

Osobitný odvod zmenší priestor na úverovanie a podporu slovenskej ekonomiky

Opätovné zdanenie bánk vo forme osobitného odvodu výrazne obmedzí priestor na úverovanie, teda podporu a rast slovenského hospodárstva v čase energetickej nedostatočnosti, vysokej inflácie a geopolitickej nestability. Negatívny vplyv opatrenia…

Detail
Otvorená diskusia asociácií vďaka Open Banking Platform

Tlačová správa07. 09. 2022

Otvorená diskusia asociácií vďaka Open Banking Platform

Na prvom pracovnom stretnutí platformy otvoreného bankovníctva - Open Banking Platform, ktoré sa uskutočnilo dnes na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA), prebehla úvodná diskusia bankového sektora a predstaviteľov tretích strán…

Detail
Revolúcia v okamžitom platení si získala Slovákov

Tlačová správa15. 06. 2022

Revolúcia v okamžitom platení si získala Slovákov

Slovenský bankový sektor patrí medzi najinovatívnejšie v Európe a svojim klientom prináša neustále nové riešenia na zjednodušenie každodenného života. Jedným z nich bolo aj zavedenie okamžitých platieb od februára tohto…

Detail
Lex Ukrajina zjednoduší otváranie účtov pre utečencov z Ukrajiny

Tlačová správa24. 03. 2022

Lex Ukrajina zjednoduší otváranie účtov pre utečencov z Ukrajiny

Schválená legislatívna úprava umožní ukrajinským utečencom, ktorí požiadali na Slovensku o dočasné útočisko, prístup k platobnému účtu, ten je nevyhnutný na plnohodnotné začlenenie sa do každodenného života. Zákon dočasne umožní bankám akceptovať…

Detail
Pri udržateľnom rozvoji majú banky nezastupiteľnú úlohu. K jeho podpore sa zaviazali v spoločnom memorande

Tlačová správa08. 10. 2021

Pri udržateľnom rozvoji majú banky nezastupiteľnú úlohu. K jeho podpore sa zaviazali v spoločnom memorande

Nakoľko iba spoločným úsilím dokážeme vytvárať udržateľnú budúcnosť a chceme taktiež inšpirovať a motivovať aj iných, rozhodli sme sa verejne deklarovať naše záväzky vo vzťahu k orgánom a inštitúciám v…

Detail
Pravidlá legislatívneho odkladu splátok úverov zostávajú od 1. júla bez zmeny

Tlačová správa30. 06. 2021

Pravidlá legislatívneho odkladu splátok úverov zostávajú od 1. júla bez zmeny

Až do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, teda do ukončenia obdobia pandémie, sú v platnosti ustanovenia Lex corona, v zmysle ktorých môže klient spĺňajúci zákonné podmienky požiadať jedenkrát…

Detail
Alexander Resch aj naďalej zostáva prezidentom SBA

Tlačová správa26. 05. 2021

Alexander Resch aj naďalej zostáva prezidentom SBA

Prezídium SBA na prvom zasadnutí dňa 26.mája 2021 svojou voľbou potvrdilo na ďalšie funkčné obdobie vo funkcii prezidenta SBA Alexandra Rescha, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB banky.

Detail
Odporúčanie Slovenskej bankovej asociácie

Tlačová správa21. 01. 2021

Odporúčanie Slovenskej bankovej asociácie

Rámcové pravidlá pre individuálne riešenie finančnej situácie klientov v nadväznosti na legislatívnu možnosť odkladu splátok úverov podľa ustanovení zákona Lex corona

Detail
Európske pravidlá odkladu splátok sa predlžujú do konca marca 2021

Tlačová správa03. 12. 2020

Európske pravidlá odkladu splátok sa predlžujú do konca marca 2021

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) predĺžil do 31. marca 2021 platnosť usmernenia týkajúceho sa pravidiel hodnotenia klientov, ktorí požiadali o odklad splátok úverov z dôvodu pandémie koronavírusu.

Detail
Platenie s úsmevom? Jedine s payme.

Tlačová správa19. 10. 2020

Platenie s úsmevom? Jedine s payme.

SBA v spolupráci so svojimi členskými bankami vytvorila štandard platobného odkazu, na ktorom je služba payme postavená. Vďaka jednotnému štandardu si klienti budú môcť vymieňať informácie o platbe, bez ohľadu…

Detail
Stanovisko k zmene zákona o bankovom odvode

Tlačová správa09. 07. 2020

Stanovisko k zmene zákona o bankovom odvode

Zrušenie bankového odvodu je nevyhnutný krok k zabezpečeniu stability bankového sektora.

Detail
Bankový odvod nahradia opatrenia, ktoré sú systémové, prínosné pre celú ekonomiku SR a neohrozia viac stabilitu bankového sektora

Tlačová správa22. 06. 2020

Bankový odvod nahradia opatrenia, ktoré sú systémové, prínosné pre celú ekonomiku SR a neohrozia viac stabilitu bankového sektora

Aktuálna podoba bankového odvodu výrazne hazarduje s finančnou stabilitou bankového sektora a znižuje jeho ziskovosť. Len stabilný a ziskový bankový sektor je schopný podporiť rast slovenskej ekonomiky poskytovaním dostatočného objemu…

Detail
Úver sa aj počas odkladu splátok úročí, určujú to európske pravidlá

Tlačová správa22. 04. 2020

Úver sa aj počas odkladu splátok úročí, určujú to európske pravidlá

Za prvý týždeň banky zaznamenali viac ako 40-tisíc žiadostí o odklad splátok úveru, pre porovnanie, pred krízou riešili priemerne desať žiadostí týždenne.

Detail
Odklad splátok úverov pomôže klientom bánk

Tlačová správa03. 04. 2020

Odklad splátok úverov pomôže klientom bánk

Bankový sektor pevne stojí pri svojich klientoch, pri ich rodinách a celej spoločnosti, aby sme ich v tomto ťažkom čase podporili.

Detail
Bankový sektor a NBS dnes rokovali o možnostiach ako riešiť dopady aktuálnej situácie

Tlačová správa13. 03. 2020

Bankový sektor a NBS dnes rokovali o možnostiach ako riešiť dopady aktuálnej situácie

Slovenský bankový sektor je pripravený za každých okolnosti plne zabezpečovať všetky služby pre svojich klientov.

Detail
Slovenská banková asociácia podnikla právne kroky proti bankovému odvodu

Tlačová správa10. 02. 2020

Slovenská banková asociácia podnikla právne kroky proti bankovému odvodu

SBA sa kvôli bankovému odvodu obrátila na generálneho prokurátora a Európsku komisiu

Detail
Banky budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR

Tlačová správa19. 12. 2019

Banky budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR

Bankový sektor rešpektuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej podpísať novelu zákona o mimoriadnom bankovom odvode.

Detail
Spoločné stanovisko k novele zákona o bankovom odvode

Tlačová správa13. 11. 2019

Spoločné stanovisko k novele zákona o bankovom odvode

Zástupcovia zamestnávateľov a združenia podnikateľov nesúhlasia so schválením zvýšenia a predĺženia bankového odvodu Vládou SR a vyzývajú poslancov Národnej rady SR na jeho neschválenie.

Detail
Banky odmietajú platiť odvod. Je protiústavný a bude mať fatálne dôsledky

Tlačová správa11. 11. 2019

Banky odmietajú platiť odvod. Je protiústavný a bude mať fatálne dôsledky

V prípade, že budú zmeny v zákone o bankovom odvode schválené, bankový sektor sa obráti na Ústavný súd Slovenskej republiky.

Detail
Memorandum bankového sektora k zmenám zákona o bankovom odvode

Tlačová správa06. 11. 2019

Memorandum bankového sektora k zmenám zákona o bankovom odvode

Bankový sektor vyhlasuje, že nesúhlasí so zmenami zákona o bankovom odvode, nakoľko ohrozujú finančnú stabilitu slovenského bankového sektora

Detail
Stanovisko k predĺženiu platnosti osobitného bankového odvodu

Tlačová správa17. 10. 2019

Stanovisko k predĺženiu platnosti osobitného bankového odvodu

Ak banky budú musieť platiť bankový odvod aj po roku 2021, ohrozí to finančnú stabilitu bankového sektora.

Detail
Nemajme strach z umelej inteligencie, naučme sa ju využívať tým správnym spôsobom

Tlačová správa04. 10. 2019

Nemajme strach z umelej inteligencie, naučme sa ju využívať tým správnym spôsobom

Moderné technológie a umelá inteligencia ovplyvňujú vývoj spoločnosti stále viac. Odborníci, ale napríklad aj zamestnanci sa pýtajú, kam až robotizácia zájde a čo budeme robiť my ľudia. Dokážu zamestnanci čeliť…

Detail
Banking Summit 2019 – Powered by PEOPLE

Tlačová správa15. 09. 2019

Banking Summit 2019 – Powered by PEOPLE

Slovenskí a zahraniční spíkri sa budú venovať digitálnej revolúcii, jej vplyvu na zamestnancov a celú spoločnosť.

Detail
Európska smernica zvýši bezpečnosť pri platení

Tlačová správa10. 09. 2019

Európska smernica zvýši bezpečnosť pri platení

Európska smernica o platobných službách (PSD2) okrem toho, že umožňuje vstup nových nebankových poskytovateľov platobných služieb, tzv. tretích strán na európsky trh finančných služieb, zvyšuje aj bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa…

Detail
Európsky týždeň financií už po piatykrát aj na Slovensku!

Tlačová správa25. 03. 2019

Európsky týždeň financií už po piatykrát aj na Slovensku!

Dnes štartuje už 5. ročník európskeho tematického týždňa European Money Week, do podujatia sa pravidelne zapája aj Slovenská banková asociácia

Detail
Stanovisko k novele zákona o vlastníctve bytových a nebytových priestorov

Tlačová správa18. 01. 2019

Stanovisko k novele zákona o vlastníctve bytových a nebytových priestorov

SBA s predloženým návrhom zásadne nesúhlasí a v rámci medzirezortného pripomienkového konania podala zásadné pripomienky smerujúce k neprijatiu tohto návrhu.

Detail
Kompetencie Inštitútu ARS SBA sa rozširujú o platobné služby

Tlačová správa02. 01. 2019

Kompetencie Inštitútu ARS SBA sa rozširujú o platobné služby

Zhromaždenie členov SBA odsúhlasilo zrušenie Stáleho rozhodcovského súdu SBA a v súvislosti s touto zmenou prechádzajú niektoré povinnosti na Inštitút alternatívneho riešenia sporov SBA.

Detail
Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo. Zhodli sa na tom účastníci Banking summit 2018

Tlačová správa08. 10. 2018

Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo. Zhodli sa na tom účastníci Banking summit 2018

Dnes využívajú robota ako náhradu ľudskej pracovnej sily bežne v priemysle. Mení sa však aj bankovníctvo. Umelá inteligencia by mohla prevziať napríklad aj podstatnú časť komunikácie s klientmi.

Detail
Banking summit 2018 – The digital future is now

Tlačová správa20. 09. 2018

Banking summit 2018 – The digital future is now

Slovenskí a zahraniční odborníci sa budú venovať témam: umelá inteligencia a robotika, kybernetická bezpečnosť a blockchain

Detail
Stanovisko k novele zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Tlačová správa31. 07. 2018

Stanovisko k novele zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Predložený návrh nešpecifikuje presné požiadavky štátnych inštitúcií, mechanizmy kontroly a ani preukazovanie účelu.

Detail
4. 7. 2018 Banky pomáhajú v boji proti daňovým únikom

Tlačová správa04. 07. 2018

4. 7. 2018 Banky pomáhajú v boji proti daňovým únikom

Koncom júna finančné inštitúcie už po tretíkrát zaslali finančnej správe dáta o spravovaných účtoch fyzických a právnických osôb, ktoré majú príjmy zo zahraničných zdrojov.

Detail
Spotrebiteľské spory bude riešiť alternatívne riešenie sporov SBA

Tlačová správa31. 05. 2018

Spotrebiteľské spory bude riešiť alternatívne riešenie sporov SBA

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) dňa 31. mája 2018 odsúhlasilo zmenu stanov SBA upravujúcu inštitút Bankového ombudsmana.

Detail
Slovenská banková asociácia chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi

Tlačová správa11. 04. 2018

Slovenská banková asociácia chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi

SBA chce pokračovať v sociálnom dialógu s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva

Detail
Cudzincom a slovenským občanom s príjmami zo zahraničia pribudnú povinnosti

Tlačová správa09. 04. 2018

Cudzincom a slovenským občanom s príjmami zo zahraničia pribudnú povinnosti

Cieľom snahy štátov je dopomôcť k oznamovaniu príjmov zo zahraničných finančných aktív a k ich správnemu a korektnému zdaneniu v krajine daňovej rezidencie klientov.

Detail

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť