Banky splnili a výrazne prekročili záväzky vyplývajúce z Memoranda o porozumení

Bankový sektor pomohol napríklad výhodným financovaním štátu a poskytol pomoc pri preklenutí energetickej nedostatočnosti poskytnutím dostatočného objemu úverov podnikateľskému sektoru, štátu aj domácnostiam. V prípade posilnenia vlastných zdrojov banky prekročili svoj záväzok o viac ako 200 mil. eur, v prípade navýšenia úverovania o 6,1 mld. eur a v prípade financovania vybraných projektov, ktoré zahŕňajú aj nákup štátnych dlhopisov, ho prekročili o 639 mil. eur.

Za celé obdobie platnosti Memoranda o porozumení od 30.6.2020 do 31.12.2022, si bankový sektor nevyplatením dividend zvýšil vlastné zdroje o 1,2 mld. eur, čím prekročil svoj záväzok z memoranda trojnásobne. Vďaka použitiu časti nerozdeleného zisku na posilnenie vlastných zdrojov mohli banky formou úverovania podporiť súkromné sektory ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú výrazný pozitívny vplyv na tvorbu hrubého domáceho produktu. Úverovanie obyvateľstvu a firmám navýšili o takmer 13 mld. eur, čím prekročili svoj záväzok z memoranda päťnásobne. Rovnako navýšili financovanie vybraných subjektov štátu, vrátane nákupu štátnych dlhopisov o 2,9 mld. eur, čím prekročili svoj záväzok takmer dvojnásobne.


Stručné informácie k Memorandu o porozumení:

Memorandum o porozumení uzatvorilo Ministerstvo financií so Slovenskou bankovou asociáciou v júni 2020, a v ňom sa členovia SBA zaviazali, že budú každoročne:

  1. posilňovať vlastné zdroje nevyplatením dividend v minimálnej výške 137 mil. EUR,
  2. navyšovať úverovanie firiem ako aj obyvateľstva minimálne o 1 mld. EUR a
  3. zvyšovať financovanie a subjektov s majetkovou účasťou štátu minimálne o 0,5 mld. EUR.

Znenie Memoranda o porozumení je verejne dostupné v Centrálnom registri zmlúv[1]. Slovenská banková asociácia pri vyhodnotení vychádzala z údajov Národnej banky Slovenska a auditovaných výsledkov bánk[2].

Znenie záväzkov bánk z memoranda

1.    Posilnenie vlastných zdrojov

„(Banky) …navrhnú svojim akcionárom len vyplatenie dividend najviac do výšky čistého zisku daného účtovného roka zníženej o sumu rovnajúcu sa 0,2 % výšky pasív banky vypočítaných podľa zákona o osobitnom odvode so stavom pasív k 30.6.2020. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk.“

2.    Navýšenie úverovania

„Táto časť vyššie uvedeného nerozdeleného zisku bude použitá na posilnenie vlastných zdrojov bánk tak, aby banky svojím úverovaním podporili súkromné sektory ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú výrazný pozitívny vplyv na tvorbu hrubého domáceho produktu, a to najmä: a) spotrebu domácností a fyzických osôb vrátane potreby bývania, b) infraštruktúrne projekty, c) projekty zamerané na zvýšenie produktivity a efektivity podnikov, d) projekty „zelenej„ ekonomiky.“

3.    Financovanie vybraných projektov

„…banky investujú celkovo finančné prostriedky … na financovanie vybraných projektov v jednotlivých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky uvedených nižšie pod číslom i. až iii. … vo výške aspoň̌ 500 miliónov EUR….
i. významné infraštruktúrne a rozvojové́ investičné projekty štátu vrátane projektov Rozvojového fondu…, ii. projekty zamerané na rozvoj podnikov s majetkovou účasťou štátu a iii. štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky Slovenskej republiky.“

[1] https://crz.gov.sk/4810431/

[2] NBS – výkaz V (NBS) 33-12 Štatistická bilancia – Aktíva a účtovné závierky jednotlivých bánk.


Plnenie záväzkov bánk z memoranda podľa rokov:

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť