Hospodárenie sektora – december 2018

Podľa predbežných výsledkov zverejnených NBS zisk bankového sektora v roku 2018 stúpol o 4,7 % na úroveň 640 mil. EUR.

Pozitívny vplyv na ziskovosť mali čisté úrokové výnosy (3,7 %).  K vyšším prevádzkovým príjmom prispeli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií ( 11,9%), ktoré narástli aj vďaka predajom  poistných produktov a produktov kolektívneho investovania. Samotné výnosy z poplatkov, ktoré uhrádzajú klienti z úverových operácií a platobného styku však klesli o 21,7%. Tretia najvýznamnejšia zložka  prevádzkového výnosu – čisté výnosy z finančných operácií klesli o 71 %. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek si pohoršil o takmer 25 mil. EUR a dosiahol úroveň 964 mil. EUR.

Stav úverov medziročne stúpol o 8,6 %, predovšetkým pod vplyvom úverov pre obyvateľov (+11 %). Aj v roku 2018 bol pozorovaný zvýšený záujem o nové úvery na bývanie.  V decembri však došlo k medziročnému poklesu o 11,6%. Úrokové sadzby týchto úverov klesli na historické minimum 1,453 %.

HOSPODÁRENIE SEKTORA ZA 4.ŠTVRŤROK 2018