Hospodárenie sektora – jún 2019

Podľa údajov zverejnených NBS zisk bankového sektora v prvom polroku 2019 stúpol  o 2,2% na úroveň 345,6 mil. EUR.

V medziročnom porovnaní ziskovosť pozitívne ovplyvnili najmä nižšie administratívne náklady a prijaté dividendy. Negatívny vplyv na ziskovosť sektora mali znížené výnosy z finančných operácií. Čisté úrokové výnosy klesli o 1,1% a čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 4,5%.

Stav celkových úverov síce medziročne stúpol o 6,3%, avšak tempo rastu sa postupne znižuje. Kým pred rokom tempo úverov poskytnutých obyvateľstvu dosahovalo 12%, v prvom polroku 2019 sa rast týchto úverov zvýšili o 8,5%. Napr. úvery na bývanie rástli v júni najnižším medziročným tempom od roku 2010 (9,9%). Za prvých šesť mesiacov tohto roka objem novoposkytnutých úverov na bývanie dokonca klesol o 3,7%, pri priemernej úrokovej sadzbe  1,48%. Vklady klientov stúpli medziročne o 6,1%.

Podiel zlyhaných úverov po prvýkrát klesol pod úroveň 3%.

HOSPODARENIE SEKTORA ZA 1. POLROK 2019