Hospodárenie sektora – marec 2019

Podľa výsledkov zverejnených NBS zisk bankového sektora v prvom kvartáli 2019 klesol o 3,2% na úroveň 164 mil. EUR.

V medziročnom porovnaní pozitívny vplyv na ziskovosť mala čistá tvorba opravných položiek a rezerv (-55%, resp. -15,7 mil. EUR) a nižšie administratívne náklady (-11%,resp -13,7 mil. EUR).

Negatívne sa na ziskovosti podpísali znížené výnosy z finančných operácií (-67%, resp. -28 mil. EUR).

Čisté úrokové výnosy zostali na rovnakej úrovni a čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 4,5%. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek si pohoršil o viac ako 23 mil. EUR a dosiahol úroveň 223 mil. EUR.

Stav úverov medziročne stúpol o 7,7 %, predovšetkým pod vplyvom úverov pre obyvateľov (+9,5 %). Vklady od klientov stúpli o 5,2 %. Za prvé tri mesiace tohto roka stúpol objem novoposkytnutých úverov na bývanie o viac ako  11 %, pri priemernej úrokovej sadzbe 1,49 %.  Objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov klesol o 8 %, pri sadzbe 8,01 %.

Podiel zlyhaných úverov klesol na 3,04 %.

HOSPODÁRENIE SEKTORA ZA 1. ŠTVRŤROK 2019