Hospodárenie sektora – september 2018

Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v treťom štvrťroku 2018 stúpol o 4,9 % na úroveň 518,7 mil. EUR.

Pozitívny vplyv na ziskovosť mali najmä čisté úrokové výnosy, ktoré vďaka nárastu poskytnutých úverov medziročne stúpli o 52,6 mil. EUR (14,1 %). K vyšším prevádzkovým príjmom prispeli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, ktoré narástli o 48,3 mil. EUR. Výnosy z finančných operácií klesli o 42 %. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek si polepšil o takmer 43 mil. EUR a dosiahol úroveň 1716 mil. EUR.

Stav úverov medziročne stúpol o 9,6 %, predovšetkým pod vplyvom úverov pre obyvateľov (+12 %). Aj v treťom kvartáli bol v porovnaní s minulým rokom cítiť zvýšený záujem o nové úvery na bývanie. Ich objemy však už nedosiahli úroveň z pred leta 2018. Od januára banky poskytli na bývanie nové úvery v celkovej výške 6,7 mld. EUR, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 15,8 %. Úrokové sadzby týchto úverov klesli na historické minimum 1,5 %. Sadzby nových spotrebiteľských úverov dosiahli hodnotu 8,26 %.

HOSPODÁRENIE SEKTORA ZA 3. ŠTVRŤROK 2018