Hospodárenie sektora – september 2019

Podľa údajov zverejnených NBS zisk bankového sektora za prvých 9 mesiacov roku 2019 klesol o 4,2 % na úroveň 497 mil. EUR.

V medziročnom porovnaní ziskovosť pozitívne ovplyvnili najmä nižšie administratívne náklady a prijaté dividendy. Negatívny vplyv na ziskovosť sektora mali znížené úrokové výnosy a výnosy z finančných operácií. Čisté úrokové výnosy klesli o 2,1 % a čisté výnosy z poplatkov stúpli o 1,8 %.

Stav celkových úverov medziročne stúpol o 6,6 %. Tempo rastu úverov obyvateľstvu sa postupne znižuje a aktuálne dosahuje úroveň 8,1%. Napríklad úvery na bývanie v septembri stúpli o 9,5 %, čo je najnižšie tempo rastu za posledných 9 rokov. Od januára nové úvery na bývanie stúpli o 6,5 %, pričom len v septembri medziročne vzrástli aj pod vplyvom zmeny úrokových sadzieb o 45 %. Priemerná sadzba nových úverov na bývanie klesla 1,319 % a spotrebiteľských úverov na 7,81 %.

HOSPODÁRENIE SEKTORA ZA 3. ŠTVRŤROK 2019