Otvorená diskusia asociácií vďaka Open Banking Platform

Open Banking Platform vznikla na základe iniciatívy SBA, s cieľom riešiť otvorené otázky súvisiace s realizáciou Európskej smernice o platobných službách (PSD2), ktorá umožňuje vstupovať novým nebankovým poskytovateľom platobných služieb, tzv. tretím stranám na európsky trh finančných služieb, aby klientom poskytli viac možností okrem využívania základných platobných služieb. „Cieľom otvorenej diskusie prvého pracovného stretnutia zástupcov bankového sektora s predstaviteľmi tretích strán bolo nastavenie systémovej spolupráce na úrovni všetkých dotknutých asociácií,“ približuje Milena Koreňová, výkonná riaditeľka SBA.

Na prvom pracovnom stretnutí Open Banking Platform sa stretli predstavitelia Slovenskej bankovej asociácie, Národnej banky Slovenska, Slovenskej Fintech asociácie, Fintech & Insurtech Asociácie Slovenska a Združenia pre bankové karty, kde sa dohodli na pokračovaní novovzniknutej platformy. Výsledkom systémovej spolupráce bude zahájenie potrebných krokov k vytvoreniu Memoranda o spolupráci medzi SBA a asociáciami tretích strán.