Plošné zavedenie okamžitých platieb budú Slováci naplno využívať od októbra 2025

Cieľom Európskej komisie je urýchlenie zavedenia týchto platieb v celom SEPA priestore, poskytovateľov platobných služieb preto aktuálne čaká implementácia nových legislatívnych požiadaviek v podobe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a (EÚ) 2021/1230, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách.

Zároveň podľa nariadenia akékoľvek poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje platiteľom a príjemcom v súvislosti so zasielaním a s prijímaním okamžitých úhrad, nesmú byť vyššie než poplatky, ktoré daný poskytovateľ platobných služieb účtuje v súvislosti so zasielaním a prijímaním iných úhrad zodpovedajúceho typu.

Pre zvýšenie ochrany pred podvodmi a posilnenie dôvery v platby zavádza nariadenie novú službu Overenia príjemcu, ktorú budú môcť klienti v rámci eurozóny využívať od októbra 2025. Platiteľ si bude môcť pri zadávaní platby prostredníctvom svojej banky overiť zhodu zadaného čísla účtu (IBAN) s menom príjemcu. Na základe spätnej informácie o miere zhody sa klient bude môcť rozhodnúť o autorizácii platby.

Okamžité platby v SR

Na Slovensku boli SEPA okamžité platby spustené 1. februára 2022 v súlade s národným plánom pre zavedenie okamžitých platieb, ktorý bol vypracovaný Národnou bankou Slovenska v úzkej spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou, Ministerstvom financií SR a Štátnou pokladnicou. Zaviedli ich tri banky – Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a Tatra banka spolu s Raiffeisen bankou. Tieto banky majú viac ako 50-percentný podiel na platbách v SR a zároveň viac ako 50-percentný podiel na celkovom počte otvorených účtov. Ďalší členovia Slovenskej bankovej asociácie, ktorí zaviedli okamžité platby postupne, sú Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR a J&T BANKA.

SEPA okamžité platby sú obľúbené medzi klientmi bánk na Slovensku, ich počet a objem neustále narastá. Bankové domy naprieč celou Európou, aj vzhľadom na pomerne náročný proces implementácie, ich zavádzajú postupne. Bankové systémy musia byť v prevádzke nepretržite a musia poskytovať aj podporovať dobrú užívateľskú skúsenosť pri zachovaní prísnych štandardov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí.

Výhody okamžitých platieb

  • rýchlosť – prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi v priebehu niekoľkých sekúnd
  • elektronické platby uskutočniteľné kedykoľvek a kdekoľvek
  • lepší cash-flow manažment vďaka nepretržitej dostupnosti 24/7/365
  • jedna schéma pre národné aj cezhraničné platby v eurách
  • maximálna suma pokrýva potreby príslušných segmentov (transakčný limit 100 000 eur)
  • podpora nových technológií
  • potenciál náhrady hotovosti
  • harmonizácia platieb v eurách
  • bezpečnosť a súlad s ďalšou legislatívou.

Okamžité platby umožňujú klientom bánk realizovať rýchle bezhotovostné okamžité úhrady medzi fyzickými osobami s využitím inteligentných zariadení. Pre firmy sú okamžité platby nástrojom na zníženie počtu oneskorených platieb a urýchlenie úhrady dodávateľských faktúr. Urýchľujú a zefektívnia procesy v elektronickom obchode, hlavne pri ukončení nákupu, vďaka minimalizácii možného rizika neuhradenej platby. V štátnej správe urýchlia platby daní, sociálneho poistenia a ostatných správnych poplatkov.


(1) Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202400886

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť