Pravidlá legislatívneho odkladu splátok úverov zostávajú od 1. júla bez zmeny

Až do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, teda do ukončenia obdobia pandémie, sú od apríla 2020 v platnosti ustanovenia Lex corona, v zmysle ktorých môže klient spĺňajúci zákonné podmienky požiadať jedenkrát o odklad splátok úveru na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov.

Podľa usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), odklad splátok úverov realizovaný do 31. marca 2021, nemal negatívny príznak v úverovom registri. Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť európskych pravidiel skončila 31. marca 2021, banky majú od 1. apríla povinnosť posudzovať žiadosti klientov o odklad splátok úverov individuálne, vrátane ich schopnosti splácať úver. To znamená, že odklad splátok realizovaný v zmysle príslušných ustanovení Lex corona, bude mať negatívny vplyv na kreditnú bonitu klienta.

Bankový sektor v januári, vzhľadom na aktuálnu situáciu, spracoval odporúčanie Slovenskej bankovej asociácie – rámcové pravidlá pre individuálnu reštrukturalizáciu. Odporúčanie obsahuje rámcové pravidlá a podmienky pre individuálne riešenie finančnej situácie klientov, ktorí už využili legislatívny odklad splátok a majú problém vrátiť sa k riadnemu splácaniu, v nadväznosti na legislatívnu možnosť odkladu splátok úverov podľa ustanovení Lex corona, európskych pravidiel a odporúčania NBS. Odporúčanie je v platnosti do 30. júna 2021. Pre klientov sa však po tomto termíne nič nemení.  V prípade, ak klient už využil legislatívny odklad splátok úveru a z dôvodu pretrvávajúcich problémov sa nedokáže vrátiť k pôvodnému splácaniu, odporúčame, aby kontaktoval svoju banku a požiadal o riešenie svojej finančnej situácie. Banky majú záujem riešiť odôvodnené finančné problémy klientov napríklad predĺžením splatnosti úveru alebo znížením splátok. Klienti sa v závislosti od svojich možností môžu so svojou bankou dohodnúť na riešení, ktoré nemusí mať vplyv na ich kreditnú bonitu.

Štatistika schválených žiadostí o odklad splátok úverov v zmysle zákona lex korona – máj 2021:

O legislatívny odklad splátok úverov môžu klienti bánk žiadať od apríla 2020. Za viac ako rok banky celkovo schválili vyše 153-tisíc žiadostí, z čoho viac ako 7 500 bolo od podnikateľov. Najväčší záujem o odklad splátok banky zaznamenali hneď v prvý mesiac, kedy schválili až 50-tisíc žiadostí, z toho 3 700 od podnikateľov. Odvtedy však záujem klientov o odklady výrazne klesá. V máji banky schválili 752 žiadostí a ide vôbec o najnižšie číslo od vlaňajšieho apríla. V medzimesačnom porovnaní počet chválených žiadostí klesol o 35%. V prípade podnikateľov to bol pokles na úrovni 27 %, banky schválili podnikateľom 52 žiadostí o odklad splátok.