Revolúcia v okamžitom platení si získala Slovákov

Slovenský bankový sektor patrí medzi najinovatívnejšie v Európe a svojim klientom prináša neustále nové riešenia na zjednodušenie každodenného života. Jedným z nich bolo aj zavedenie okamžitých platieb od februára tohto roka, ktoré zvýšili komfort v  bezhotovostnom platení aj klientom bánk na Slovensku. Iba za prvé tri mesiace Slováci poslali viac ako 5,5 milióna takýchto platieb.

Keďže okamžité platby sú dostupné pre klientov prakticky nepretržite, ich zavedenie si vyžadovalo značný zásah do bankových systémov. Je nevyhnuté zdôrazniť, že musia byť zachované prísne štandardy z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí. Systémy monitorovania rizík a podvodov musia byť nastavené tak, aby poskytovali a podporovali dobrú užívateľskú skúsenosť, zároveň, aby dokázali čeliť výzvam vyplývajúcim z nepretržitej prevádzky. To všetko bolo súčasťou náročného implementačného procesu.

„Počas celej implementácie sme úzko spolupracovali s Národnou bankou Slovenska, oceňujeme ich podporu vo všetkých fázach projektu. Dôležitú časť implementácie tvorilo testovanie, ktorého úspech bol kľúčovým predpokladom pre sprístupnenie okamžitých platieb pre klientov zúčastnených bánk v stanovenom termíne,“ uviedla Milena Koreňová, výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej asociácie.

Technické podrobnosti a termín spustenia okamžitých platieb na Slovensku stanovil Národný plán zavedenia okamžitých platieb v SR, ktorý bol vypracovaný Národnou bankou Slovenska v úzkej spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou, Ministerstvom financií SR a Štátnou pokladnicou. Pristúpenie k Národnému plánu bolo pre poskytovateľov platobných služieb dobrovoľné. Okamžité platby v súlade s národným plánom k 1.2.2022 zaviedli tri banky, ktoré majú viac ako 50-percentný podiel na platbách v SR a zároveň majú viac ako 50-percentný podiel na celkovom počte otvorených účtov.

„Okamžité platby predstavujú revolúciu v platení. Významným míľnikom bude postupné zapojenie ďalších slovenských bánk a štátu prostredníctvom Štátnej pokladnice do schémy, aby sme výhody okamžitých platieb využívali aj v prípade platenia správnych poplatkov alebo daní,“ dodáva Koreňová.

Pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí majú taktiež záujem pristúpiť k schéme, bol na pôde Národnej banky Slovenska, v úzkej spolupráci s SBA, vypracovaný a zverejnený dokument „Pravidlá a odporúčania pre poskytovanie SEPA okamžitých platieb na trhu v SR“, ktorý obsahuje ich sumár pre poskytovanie v SR.

Viac ako 5,5 milióna platieb v rámci Slovenska

Okamžité platby sa za prvé tri mesiace fungovania tešia veľkej obľube klientov, čo potvrdzujú aktuálne údaje Národnej banky Slovenska. Podľa nich bolo na účty v rámci Slovenska ku koncu apríla odoslaných 5,590 milióna okamžitých platieb.  Cezhranične bolo odoslaných 242 000 a prijatých 202 000 takýchto platieb

Výhody SEPA okamžitých platieb

  • rýchlosť – prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi v priebehu niekoľkých sekúnd
  • elektronické platby uskutočniteľné kedykoľvek a kdekoľvek
  • lepší cash-flow manažment vďaka nepretržitej dostupnosti 24/7/365
  • jedna schéma pre národné aj cezhraničné platby v eurách
  • maximálna suma pokrýva potreby príslušných segmentov (transakčný limit 100 000 eur)
  • podpora nových technológií
  • potenciál náhrady hotovosti
  • harmonizácia platieb v eurách
  • bezpečnosť a súlad s ďalšou legislatívou.