Rovnaké podmienky a primerané regulácie v oblasti kryptomien sú dôležité

Svet kryptomien sa rýchlo rozvíja a prináša so sebou nové možnosti aj riziká. Banky, ako kľúčové inštitúcie v ekonomike, majú povinnosť chrániť aktíva svojich klientov a zároveň zabezpečovať stabilný a bezpečný finančný systém. V tomto kontexte Slovenská banková asociácia (SBA) zdôrazňuje primárnu úlohu bánk ako ochrancov aktív, pri spolupráci s poskytovateľmi služieb kryptoaktív sú obozretné a zodpovedne posudzujú riziká spojené s obchodovaním s kryptomenami.

SBA podporuje nové regulácie, akým je aj nariadenie MiCA (Európske nariadenie č. 2023/1114 o trhoch s kryptoaktívami), ktoré zavádza osobitné pravidlá pre kryptoaktíva a súvisiace služby a činnosti, na ktoré sa ešte nevzťahujú legislatívne požiadavky v oblasti finančných služieb. Jednou z požiadaviek je riadne plnenie povinností a opatrení v zmysle zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu („AML zákon“).

Banky pri nadväzovaní obchodného styku so spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti kryptoaktív uplatňujú proces dôkladného posudzovania a overovania. V zmysle odporúčaní Národnej banky Slovenska majú banky detailne pochopiť ich obchodný model, technologický princíp poskytovania služieb kryptoaktív, oboznámiť sa s budúcim portfóliom klientov, zaujímať sa ako sú nastavené ich AML procesy vo vzťahu k ich klientom,  preskúmať ich úroveň znalostí a skúseností v oblasti AML/CTF, vyžiadať si informácie o interných politikách a procesoch riadenia ML/TF rizík, a podobne. Pri posudzovaní rizikovosti uplatňujú banky rizikovo orientovaný prístup a v zmysle stanovených kritérií individuálne posudzujú, či a ako pristúpia so subjektami podnikajúcimi v oblasti kryptoaktív k spolupráci. Plošne takýchto klientov neodmietajú a vždy  zvážia, či využili všetky AML opatrenia pri rozhodovaní o pristúpení k spolupráci. Jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov pri posudzovaní je  však v aktuálnom období absencia efektívnej regulácie, licencovania a dohľadu.

Banky si uvedomujú prínosy kryptomien a sú otvorené spolupráci so subjektmi podnikajúcimi v tejto oblasti a sú presvedčené, že zavedenie pravidiel požadovaných podľa MICA vrátane licencovania významne prispeje k štandardizácii obchodných vzťahov so subjektami pôsobiacimi v oblasti virtuálnych aktív. Prostredníctvom svojich komisií vytvára SBA bankám priestor na diskusiu k témam súvisiacim s kryptoaktívami, podporuje odporúčania NBS a Európskej únie, ktoré vedú k lepšej pripravenosti subjektov podnikajúcich v oblasti kryptoaktív na implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť