Slovenská banková asociácia chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi

SBA chce pokračovať v sociálnom dialógu s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva i keď kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni, teda v bankách, kde sú zamestnanci odborovo organizovaní, funguje veľmi dobre a považujeme ho za efektívnejšie. Slovenská banková asociácia sa nevenuje kolektívnemu vyjednávaniu vyššieho stupňa, nakoľko na to nemá mandát od svojich členov.

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie dňa 8.12.2016 odsúhlasilo zmenu stanov SBA a tým ukončenie kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na pôde SBA. Týmto rozhodnutím nebol pozastavený sociálny dialóg v bankovom sektore. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahovala iba minimálny rámec práv zamestnancov, práve kolektívne zmluvy dojednané na podnikovej úrovni rozširujú okruh a rozsah práv zamestnancov.