Slovenská banková asociácia má nového prezidenta

Prezidentom sa stal Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne. Vo funkcii tak nahradil doterajšieho prezidenta Alexandra Rescha, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB banky. Prezident SBA reprezentuje asociáciu navonok, rokuje a vedie spolu s členmi Prezídia kľúčové rokovania ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Funkciu viceprezidenta bude zastávať novozvolený Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky a Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB.