Stanovisko k novele zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Podľa návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude mať Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Finančná správa automatický prístup ako k pohybom na účtoch podnikateľov (právnické a fyzické osoby), tak aj k účtom napríklad občianskych združení a nadácií.

Predložený návrh nešpecifikuje presné požiadavky štátnych inštitúcií, mechanizmy kontroly a ani preukazovanie účelu. Prístup k individuálnym údajom o klientoch v takejto podobe nemá ani Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva nad bankovým sektorom dohľad. Nakoľko podľa nás ide v prípade všetkých právnických osôb o prelomenie bankového tajomstva v prospech vybraných štátnych inštitúcií, v rámci medzirezortného pripomienkového konania si SBA uplatňuje zásadnú pripomienku, v ktorej navrhujeme stiahnutie tohto návrhu v plnom rozsahu.