Stanovisko k predĺženiu platnosti osobitného bankového odvodu

Bankový sektor na Slovensku patrí medzi najstabilnejšie v rámci celej Európskej únie. Vďaka tomu finančná kríza v roku 2009 nemala na banky zásadný dopad a štát nemusel použiť verejné zdroje na ich záchranu. Aj napriek tomu je však odvodové zaťaženie sektora jedno z najvyšších.

Odvod vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod) bol na Slovensku zavedený v roku 2012. Zákon pripúšťa využitie príspevkov z tohto odvodu na riešenie prípadných krízových situácii vo finančnom sektore a posilnenie Fondu ochrany vkladov. Banky doteraz na odvode uhradili viac ako 1 miliardu EUR (1,160 mld. EUR).

Odvtedy došlo k viacerým zmenám zákona o „bankovom odvode“, ktoré viedli k jeho zvýšeniu. Pri všetkých týchto zmenách bola proklamovaná dočasnosť tohto opatrenia. V roku 2012, keď sa základ odvodu zvýšil dvojnásobne, bolo uvedené, že sadzba odvodu bude klesať až na 0 % pri dosiahnutí úrovne približne 1 mld. EUR (t.j. 1,45% z bilančnej sumy bankového sektora). Posledná zmena zákona z roku 2016 určila dočasnú platnosť bankového odvodu do roku 2020.

Pôvodne bolo uvedené, že odvod sa bude platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 s rovnakým účelom, teda na krytie nákladov spojených s riešením prípadných finančných kríz. Do roku 2019 slovenské banky zaplatili do tohto fondu 110 mil. Eur.

Pod vplyvom nízkych úrokových sadzieb a klesajúcich úrokových marží (odhliadnuc od jednorazových vplyvov) sa ziskovosť bankového sektora znižuje už niekoľko rokov. Na druhej strane sa však zvyšujú náklady bánk súvisiace s implementáciou zmien vyplývajúcich z európskych právnych noriem ako napr. regulácia ochrany spotrebiteľov, otvorené bankovníctvo (v zmysle PSD2), zvýšená bezpečnosť informačných systémov, pranie špinavých peňazí.

V júni 2019 bola schválená nová európska banková regulácia, ktorá je zameraná na zníženie rizík v bankovom sektore (tzv. bankový balíček). Uvedená regulácia vstúpi do platnosti v roku 2021 a sprísni aj podmienky na kapitálovú primeranosť bánk. Ak banky budú musieť platiť bankový odvod aj po roku 2021, ohrozí to finančnú stabilitu bankového sektora.

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť