Stanovisko k zmene zákona o bankovom odvode

Stabilný bankový sektor môže pomáhať v tejto ťažkej situácii svojim klientom a taktiež prispievať k obnove ekonomiky. Zrušenie novely, ktorá bankový odvod zdvojnásobila a určila jeho platnosť na dobu neurčitú, je jediná možnosť, aby banky mohli plniť svoju úlohu. Banky chcú byť a musia byť súčasťou naštartovania ekonomiky zasiahnutej koronakrízou.