Všetky banky Eurozóny prechádzajú na novú generáciu celoeurópskeho platobného systému

Európska centrálna banka, národné centrálne banky a komerčné banky spoločne prechádzajú na novú generáciu platobného systému k 20.3.2023. Banky aktuálne vyvíjajú maximálne úsilie, aby boli platby realizované k spokojnosti svojich klientov. Ide o spoločný projekt viacerých strán realizovaný na nadnárodnej úrovni. Preto niektoré procesy, ktoré by mohli mať vplyv aj na prípadnú nedostupnosť bankových služieb, nie je možné z pozície lokálnych bánk ovplyvniť.