Zisk bánk v roku 2021 dosiahol úroveň 727 mil. EUR

Zisk bánk v roku 2021 podľa predbežných údajov dosiahol hodnotu 727 mil. EUR. Odhliadnuc od jednorazového vplyvu roku 2020 a bankového odvodu, ziskovosť bánk v posledných rokoch stagnuje.
Pozitívny vplyv na zisk mali nižšie náklady na riziká v porovnaní s rokom 2020 a zrušenie bankového odvodu. V roku 2020 hospodárenie bánk ovplyvnili vyššie náklady na riziká z dôvodu pandemickej situácie, čo sa prejavilo medziročným poklesom čistého zisku o 27%, na najnižšiu úroveň od začiatku roku 2010.
Čistý úrokový výnos vplyvom nižších sadzieb klesol medziročne o 16 mil. EUR. Čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 41 mil. EUR, vďaka rastu výnosov zo sprostredkovania finančných produktov, z rastu počtu transakcii v platobnom styku a rastu objemu poplatkov z poskytnutých úverov. Prevádzkové náklady negatívne ovplyvnil rast príspevkov do Fondu ochrany vkladov, ktoré stúpli viac ako 6-násobne.
V roku 2021 sa objem nových úverov na bývanie zvýšil o 28,7% a ich priemerná úroková sadzba v decembri dosiahli historické minimum 0,93%. V prípade nových spotrebiteľských úverov ich objem v roku 2021 vzrástol o 15,8% a priemerná sadzba dosiahla v decembri 7,2%.

Hospodárenie sektora za 4. kvartál 2021