Zisk bankového sektora po zdanení v roku 2019 vzrástol iba mierne, a to o 0,5% na 643 mil. EUR.

Podľa predbežných a neauditovaných výsledkov, ktoré zverejnila NBS, zisk bankového sektora po zdanení v roku 2019 vzrástol iba mierne, a to o 0,5% na 643 mil. EUR. Zisk pred zdanením však klesol o 1,5%.

Rast ziskovosti pozitívne ovplyvnila nižšia tvorba opravných položiek a rezerv (-57,2 mil. EUR), nižšie ostatné administratívne náklady a prijaté dividendy (+ 23,6 mil. EUR). Naopak negatívny vplyv na rast ziskovosti mali čisté úrokové výnosy a výnosy z obchodovania.

Stav celkových úverov medziročne stúpol o 6,7%, hlavne vďaka rastu úverov obyvateľstvu (8%). V decembri rast nových úverov na bývanie stúpol o 71% a dosiahol historicky druhý najvyšší mesačný objem (1,33mld. EUR). Nové úvery na bývanie v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 stúpli o 21%. Úroková sadzba nových úverov na bývanie klesla na historické minimum 1,094%. Nových spotrebiteľských úverov sa v roku 2019 poskytlo o 6,6% menej ako v roku 2018.

HOSPODÁRENIE SEKTORA ZA 4. ŠTVRŤROK 2019