Štandard
platobnej linky

Štandard platobnej linky je dokument, ktorého cieľom je vytvorenie predpokladov pre jednoduché zdieľanie údajov o platbe v elektronickom prostredí.

O projekte

O projekte:

Slovenská banková asociácia v spolupráci so svojimi členmi pripravila technický štandard pre jednoduché zdieľanie údajov o platbe v elektronickom prostredí. Technický dokument vytvorený SBA nesie názov Payment Link Standard a je jedným z nevyhnutných predpokladov pre zavedenie služby, ktorá umožní zdieľať takéto údaje prostredníctvom webového odkazu v mobilných „chatovacích“ aplikáciách.

Služba postavená na tomto štandarde bude na Slovensku dostupná pre klientov bánk pod názvom Payme a jej prevádzkovateľom bude SBA. Pristúpenie k štandardu a zapojenie do služby je pre jednotlivé banky, ktoré sú členmi SBA, dobrovoľné. Na druhej strane, pristúpenie k štandardu nie je obmedzené len na banky – členov SBA.

Platobná linka vo svojej podstate predstavuje formu žiadosti o platbu (request to pay), pomocou ktorej je informácia o platobných údajoch zasielaná platiteľovi, v tomto prípade v elektronickom prostredí. Platiteľ následne realizuje platbu bežným spôsobom, napríklad, prostredníctvom mobilnej aplikácie svojej banky.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť technické predpoklady pre jednoduché zdieľanie informácií o platobnom príkaze v elektronickom prostredí prostredníctvom webového odkazu – platobnej linky. Takáto forma zdieľania platobných údajov má byť spoločná pre všetky banky pôsobiace na území Slovenska. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa bolo vytvorenie otvoreného a nezáväzného štandardu, ktorý opisuje spôsob tvorby platobnej linky – Payment Link Standard.

Inovatívny spôsob platenia

Payme umožní zdieľať platobné údaje prostredníctvom webového odkazu v mobilných „chatovacích“ aplikáciách.

Prínos projektu:

Vďaka platobnej linke si klienti budú môcť zdieľať informácie o platbe jednoducho aj v elektronickom prostredí. Samotné vytváranie a zdieľanie platobnej linky je umožnené každému subjektu, bez potreby napojenia sa na platobné systémy bánk. Platba vytvorená prostredníctvom platobnej linky bude vždy autorizovaná štandardným spôsobom, napríklad, v bankovej aplikácií alebo v internetbankingu.
Jednotný štandard v rámci Slovenska vytvára podmienky pre rozšírenie služieb bez ohľadu na to, v ktorej banke má klient účet.
Zdieľanie informácie o platbe v „chatovacích“ mobilných aplikáciách prostredníctvom služby Payme, ktorá je postavená na schválenom štandarde, bude nezávislé od „chatovacej“ platformy. Navyše použitie služby nebude podmienené žiadnou registráciou, či inštaláciou ďalšej mobilnej aplikácie a bude klientom k dispozícií hneď od spustenia služby. Jedinou podmienkou bude, aby banka klienta podporovala samotný štandard.
Potenciál „Platobnej linky“ ako aj samotnej služby Payme sa naplno prejaví po zavedení instantných platieb a zapojení viacerých slovenských bánk. Spustenie služby Payme zo strany SBA je plánované v treťom štvrťroku 2020.

Aktuálna verzia štandardu:

Payment Link Standard ver. 1.2
Logomanuál payme

Archív:

Payment Link Standard ver. 1.1
Payment Link Standard ver 1.0