Udržateľnosť a ESG základné pojmy so slovníkom

Pojmy ako ESG, ESG reporting, report o udržateľnosti, nefinančný reporting, CSRD, NFRD, CSR sú dnes často skloňované v súvislosti s legislatívou, ktorá v Slovenskej republike zasiahne približne 924 firiem a bezmála ďalších 50 000 v Európskej únii.

O projekte

O projekte:

Z uvedeného dôvodu pripravila Slovenská banková asociácia v spolupráci so zástupcami bankového sektora edukačný materiál s názvom „Udržateľnosť a ESG základné pojmy a slovník“.

Okrem relevantných informácií týkajúcich sa napríklad základov rámca EÚ pre udržateľné financovanie sú v materiáli vysvetlené aj skratky ako napríklad SRI, čo spadá pod ESG faktory, ako sa vyhodnocuje ESG rating, aké sú udržateľné dlhopisy, ale aj čo zahŕňa greenwashing.

 

 

Cieľ projektu:

Cieľom tohto dokumentu je vysvetliť základné pojmy, s ktorými sa klienti alebo potenciálni klienti môžu stretnúť pri téme ESG a udržateľnosť.

Udržateľnosť a ESG základné pojmy a slovník

Kontakt:

Ján Maxim
jan.maxim@sbaonline.sk
+421 2 57 205 311