Vzorový ESG dotazník

Svet dnes čelí novým výzvam, ako vytvoriť skutočnú hodnotu pre spoločnosti. ESG získava na význame, pretože dáva možnosť posúdiť kvalitu a ciele svojich obchodných stratégií, ako aj z nich vyplývajúcich zodpovedností.

O projekte

O projekte:

Vykazovanie ESG umožňuje spoločnostiam, bankám a investorom merať, či si plnia svoje záväzky v environmentálnych, sociálnych a riadiacich oblastiach. Preto je čoraz dôležitejšie začleniť ESG do investičných rozhodnutí, plánov a cieľov pri hľadaní príležitostí na vytváranie trvalých hodnôt.

Projekty v oblasti ESG na pôde Slovenskej bankovej asociácie zastrešuje Komisia pre ESG a udržateľnosť, ktorá najnovšie pripravila vzorový dotazník na posúdenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov ESG spoločností financovaných bankami a sporiteľňami.

Cieľ projektu

Cieľom dotazníku je pomôcť bankám a sporiteľniam získať informácie, ktoré potrebujú na posúdenie profilu ESG spoločností a na splnenie regulačných požiadaviek na vykazovanie a zverejňovanie informácií.

Vzorový ESG dotazník obsahuje 57 hlavných otázok a je rozdelený do týchto častí:

Všeobecné otázky

  • 11 všeobecných otázok – napr. všeobecné informácie o spoločnosti,  informácie o ESG stratégiách/politikách spoločnosti, zverejňovanie informácií, získané environmentálne certifikáty atď.;

Faktory životného prostredia („E“)

  • 30 otázok o environmentálnych faktoroch (E) – napr. o emisiách skleníkových plynov, energetickej efektívnosti, využívaní vody, opatreniach na predchádzanie znečisťovaniu a odpadovému hospodárstvu, obehovom hospodárstve, environmentálnych rizikách, vplyve spoločnosti na biodiverzitu atď.;

Sociálne faktory („S“)

  • 11 otázok o sociálnych faktoroch (S) – napr. ciele a dopady spoločnosti na komunitu, vzťahy so zamestnancami a ľudské práva, vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi atď.;

Faktory riadenia („G“)

  • 5 otázok z oblasti riadenia (G) – napr. etické aspekty podnikania, interné smernice a riadiace akty, diverzita riadiaceho orgánu a pod.

Slovenská verzia vzorového ESG dotazníka na posúdenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík spoločnosti je k dispozícii na nižšie uvedených odkazoch.

ESG Dotazník - Slovenská verzia

Kontakt:

Ján Maxim
jan.maxim@sbaonline.sk
+421 2 57 205 311

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť