Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Slovník bankových pojmov

Najrozsiahlejší slovník bankových pojmov na slovenskom webe.

T

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva zvyčajne nezmenená. viac...

Transakčné poplatky súvisiace s cezhraničným bankovým prevodom

OUR BEN SHA viac...

Trvalý platobný príkaz

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti. viac...