ESG bankový dotazník: nový nástroj na posúdenie celkového profilu firmy z hľadiska udržateľnosti

Desať slovenských bánk pod záštitou Slovenskej bankovej asociácie a s technickým riešením prevádzkovaným spoločnosťou CRIF Slovak Credit Bureau vytvorilo jednotný ESG bankový dotazník, ktorý budú banky ponúkať firemným klientom ako nástroj pre zjednodušenie zberu dát v oblasti udržateľnosti. Cieľom je zníženie možného duplicitného vypĺňania ESG bankových dotazníkov zo strany klientov a súčasne aj ich administratívnej záťaže.

ESG bankový dotazník tak ponúka alternatívu v zbere ESG dát zo strany bánk. Údaje uvedené firmami v ESG bankovom dotazníku pomáhajú bankám lepšie pochopiť a riadiť ESG riziká a príležitosti.

ESG bankový dotazník je dostupný na platforme Synesgy, čo predstavuje digitálne riešenie na sprístupňovanie ESG informácií a údajov, ktoré budú využívať finančné inštitúcie zapojené do tohto projektu. Dáta z dotazníka sú spravované spoločnosťou CRIF Slovak Credit Bureau.

Hlavné atribúty ESG bankového dotazníka:

Všeobecné otázky

  • všeobecné informácie o spoločnosti, informácie o ESG stratégiách/politikách spoločnosti, zverejňovanie informácií, získané environmentálne certifikáty, atď.;

Faktory životného prostredia

  • informácie o emisiách skleníkových plynov, energetickej efektívnosti, využívaní vody, opatreniach na predchádzanie znečisťovaniu a odpadovému hospodárstvu, obehovom hospodárstve, environmentálnych rizikách, vplyve spoločnosti na biodiverzitu, atď.;

Sociálne faktory

  • informácie o cieľoch a dopadoch spoločnosti na komunitu, vzťahy so zamestnancami a ľudské práva, vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi, atď.;

Faktory riadenia

  • otázky sa týkajú najmä etických aspektov podnikania, existencie interných smerníc a riadiacich aktov, diverzity riadiacich orgánov a pod;

ESG bankový dotazník je nástrojom, ktorý sa bude ďalej vyvíjať a prispôsobovať novým trendom, reguláciám a požiadavkám trhu. Jeho účelom je podporiť zber dát vedúci k podpore zodpovedného podnikania a financovanie udržateľných aktivít.

Na projekte automatizácie ESG bankového dotazníka sa aktuálne podieľajú tieto banky: Slovenská sporiteľňa a.s., Tatra banka a.s., Všeobecná úverová banka a.s., Československá obchodná banka a.s., 365.bank, a. s., Prima banka Slovensko, a.s., Privatbanka, a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť